e-mail: kontakt.centar@vikns.rs
Obaveštenje za Petak, 23.03.2018
Novi Sad
SEKTOR VODOVOD
RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

• Za danas nema planiranih radova na vodovodnoj mreži.