e-mail: kontakt.centar@vikns.rs
Obaveštenje za utorak, 12.12.2017.
Novi Sad
SEKTOR VODOVOD
RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

Za danas nema planiranih radova na vodovodnoj mreži.