List Javnog komunalnog preduzeŠa ,,Vodovod i kanalizacija'' Novi Sad

(Mart, 2011 (PDF 2 508 kB)

Februar, 2011 (PDF 2 970 kB)

Decembar, 2010 (PDF 5 273 kB)

(Februar, 2009 (PDF 1 515 kB)

April, 2009 (PDF 1 860 kB)

(Februar, 2009 (PDF 2 109 kB)

Januar, 2009 (PDF 4 201 kB)

Decembar, 2008 (PDF 1 083 kB)

Novembar, 2008 (PDF 1 134 kB)

Oktobar, 2008 (PDF 600 kB)

(PDF 2 668 kB)

(PDF 3 225 kB)

(PDF 784 kB)