Javne nabavke
R.BrOznakaDatum objavljivanjaNazivRok za podnošenje prijava
1.24/1823.04.2018Usluga servisiranja elektromotora pumpnih agregata - javna nabavka male vrednosti03.05.2018
do 1400h
2.15/18-S20.04.2018Usluge kosenja, krcenja i odrzavanja zelenih povrsina-otvoreni postupak21.05.0018
do 1000h
3.18/18-S20.04.2018JNVV - Nabavka specijalnog teretnog vozila kanal džet- otvoreni postupak21.05.2018
do 1100h
4.17/18-S20.04.2018Nabavka teretnih vozila sa produženom kabinom i tovarnim sandukom - otvoreni postupak21.05.2018
do 1100h
5.16/18-S20.04.2018Nabavka teretnih vozila - otvoreni postupak21.05.2018
do 1100h
6.23/1817.04.2018JNMV - Usluga ispitivanja kvaliteta otpadnih i prečišćenih voda na pogonima za prečišćavanje otpadnih voda25.04.2018
do 1300h
7.14/18-S16.04.2018Nabavka kancelarijskog nameštaja - rezervisana nabavka16.05.2018
do 1300h
8.21/1805.04.2018Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge merenja emisija13.04.2018
do 1030h
9.06-I-S/1805.04.2018II Faza kvalifikacionog postupka - Izvođenje radova na havarijskom održavanju sistema kanalizacije.16.04.2018
do 1100h
10.22/1805.04.2018Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga servisa klima uredjaja i odvlaživača vazduha13.04.2018
do 1130h
11.09/18-S05.04.2018Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka radne odeće i obuće i sredstava za ličnu zaštitu - rezervisana nabavka07.05.2018
do 1130h
12.11/18-S05.04.2018Javna nabavka velike vrednosti: Nabavka i ugradnja elektromašinske opreme za izvorište Petrovaradinska ada sa ugradnjom u otvorenom postupku07.05.2018
do 1300h
13.13/18-S05.04.2018Javna nabavka velike vrednosti usluga - Usluga integrisanog sistema zaštite objekata JKP Vodovoda i kanalizacija u otvorenom postupku20.04.2018
do 1130h
14.12/18-S03.04.2018Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka i ugradnja zatvarača i aktuatora za filterska polja 2 i 6 u staroj filter stanici (komplet) u otvorenom postupku18.04.2018
do 1100h
15.03-I-S/201830.03.2018Usluga izrade Idejnog projekta i projekta za izvodjenje, za izgradnju vodovodne mreze u ulici Mileticevoj u Ledincima10.04.2018
do 1000h
16.04-I-S/201830.03.2018Usluga izrade Idejnog projekta i projekta za izvodjenje, za izgradnju dela kanalizacione mreze u ulici Omladinska u Veterniku10.04.0018
do 1000h
17.05-I-S/201830.03.2018Izvodjenje radova na rekonstrukciji kanalizacije u ulici Janka Čmelika ( od ulice Oblačića Rada do Kornelija Stankovića ) u Novom Sadu10.04.2018
do 1000h
18.20/1827.03.2018Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka sredstava za dezinfekciju vode.05.04.2018
do 1100h
19.10/18-S22.03.2018Javna nabavka usluga - Usluga održavanja stanica za dohlorisanje - Hlorogen u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva02.04.2018
do 1130h
20.18/1821.03.2018Javna nabavka male vrednosti - Nabavka automatskih vatrogasnih aparata29.03.2018
do 1130h
21.17/1821.03.2018Javna nabavka male vrednosti usluga: Usluga peskarenja i antikorozivne zaštite vozila29.03.2018
do 1300h
22.02-I-S/201820.03.2018II faza kvalifikacionog postupka-Izvodjenje radova na sanaciji filterskih polja 2 i 6 u staroj filter stanici, sa nabavkom i ugradnjom materijala30.03.2018
do 1000h
23.19/1820.03.2018Javna nabavka male vrednosti - Usluga servisa protivpožarne opreme28.03.2018
do 1330h
24.08/1819.03.2018Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga posredovanja u obezbeđenju karata i hotelskog smeštaja za službena putovanja.27.03.2018
do 1330h
25.16/1816.03.2018Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka tonera i kertridža26.03.2018
do 1300h
26.12/1815.03.2018JNMV - Usluga popravke creva visokog pritiska23.03.2018
do 1030h
27.15/1815.03.2018Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga medicine rada27.03.2018
do 1030h
28.13/1814.03.2018Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga praćenja vozila - GPS26.03.2018
do 1030h
29.14/1814.03.2018Usluga spektralne dijagnostike na VN i NN elektromotorima22.03.2018
do 1100h
30.11/1814.03.2018Javna nabavka male vrednosti: Nabavka specijalne zaštitne opreme30.03.2018
do 1200h
31.09/1814.03.2018Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka creva visokog pritiska,mlaznica i redukcija za čišćenje kanalizacione mreže.22.03.2018
do 1200h
32.10/1813.03.2018Nabavka vakum creva za vozila kanalizacije21.03.2018
do 1230h
33.28.02.2018Prethodno obaveštenje - Usluga integrisanog sistema zaštite objekta JKP Vodovod i kanalizacija-
34.07/18-S26.02.2018JNVV radova u otvorenom postupku - Izvođenje radova na regeneraciji bunara BHD 6 i 8 na izvorištu "Petrovaradinska ada" sa nabavkom i ugradnjom materijala28.03.2018
do 1130h
35.05/1826.02.2018Usluga održavanja hlornih stanica06.03.2018
do 1300h
36.04/1821.02.2018Usluga servisiranja mašina za pranje podova i pumpi visokog pritiska u filter stanicama01.03.2018
do 1100h
37.06/1820.02.2018Usluga servisiranja kompresora28.02.2018
do 1030h
38.04/18-S19.02.2018Javna nabavka velike vrednosti usluga - Usluge egencije za angažovanje radnika na privremeno - povremenim poslovima21.03.2018
do 1330h
39.08/18-S14.02.2018Nabavka dobara: Kombinovana putničko-teretna vozila - otvoreni postupak16.03.2018
do 1400h
40.06/18-S14.02.2018Izvodjenje radova na dovođenju u prvobitno ili tehnički ispravno stanje raskopanih površina javne namene - Otvoreni postupak16.03.2018
do 1200h
41.01-I-S/1814.02.2018II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju sekundarnih vodova vodovodne i kanalizacione mreže i to sa periodičnim pružanjem iste na godišnjem nivou22.02.2018
do 1200h
42.07/1814.02.2018Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka robe interne kuhinje27.02.2018
do 1330h
43.93/1713.02.2018Usluga odrzavanja licenci za video nadzor22.02.2018
do 1130h
44.03/1809.02.2018Usluge fotokopiranja i koricenja projektno tehnicke dokumentacije19.02.2018
do 1000h
45.03/18-S08.02.2018Javna nabavka velike vrednosti - Usluge internet provajdera23.02.2018
do 1200h
46.05/18-S08.02.2018Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka ulja, maziva i antifriza12.03.2018
do 1330h
47.06.02.2018Prethodno obaveštenje - Nabavka zatvarača i aktuatora za filteska polja 2 i 6 u staroj filter stanici (komplet)-
48.02/1805.02.2018Nabavka sredstava za higijenu - javna nabavka male vrednosti13.02.2018
do 1300h
49.01/1802.02.2018Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga iznajmljivanja samohodne dizalice i paletara.12.02.2018
do 1100h
50.41-I-S/1725.01.2018Usluga izrade Idejnog projekta i projekta za izvodjenje, za izgradnju kanalizacione mreze u Livadskoj ulici u Petrovaradinu02.02.2018
do 1000h
51.35-I-S/201723.01.2018Usluga izrade Idejnog projekta i projekta za izvodjenje, za rekonstrukciju vodovodne mreze u ulici Zadružnoj u Novom Sadu31.01.2018
do 1000h
52.27-I-S/1723.01.2018II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju sekundarne vodovodne mreže, na delu Samarskog puta i Dunavske ulice, u Ledincima31.01.2018
do 1130h
53.39-I-S/201723.01.2018Usluga izrade projektno tehnicke dokumentacije , za radove na stanici za dohlorisanje u Kovilju31.01.2018
do 1030h
54.42-I-S/1722.01.2018Usluga izrade idejnog projekta i projekta za izvodjenje, za rekonstrukciju cevovoda DN 800 u okviru stare filter stanice30.01.2018
do 1030h
55.32-I-S/1722.01.2018Usluga izrade idejnog projekta i projekta za izvodjenje, za rekonstrukciju glavnog rasklopnog elektroenergetskog bloka na CS "Sever 4"30.01.2018
do 1130h
56.33-I-S/201722.01.2018Usluga izrade Idejnog projekta i projekta za izvodjenje, za rekonstrukciju vodovodne mrezeu ulicama Mažuranićeva, Tomislava Matasica i Tunislava Paunovica u Petrovaradinu30.01.2018
do 1000h
57.37-I-S/1719.01.2018II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvođenje, za rekonstrukciju vodovodne mreže u ulici Orlovića Pavla (od ulice Veselina Masleše do ulice Milenka Grčića) u Novom Sadu 29.01.2018
do 1030h
58.30-I-S/1719.01.2018II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade Projekta za građevinsku dozvolu i Projekta za izvođenje, za izgradnju kišne kanalizacije duž ulice Sentandrejski put u Novom Sadu29.01.2018
do 1100h
59.29-I-S/1719.01.2018II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade hidrauličke analize vodovodne mreže u naselju Bukovac, za potrebe definisanja nove lokacije rezervoara II visinske zone29.01.2018
do 1000h
60.36-I-S-1718.01.2018Usluga izrade idejnog projekta i projekta za izvodjenje, za rekonstrukciju kotlarnice u Hadzi Djerinoj26.01.2018
do 1000h
61.31-I-S/1718.01.2018II Faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade idejnog rešenja,projekta za dobijanje građevinske dozvole i projekta za izvođenje,elaboratza zaštite od požara i elaborata energetske efikasnosti za dogradnju objekta u kompleksu fabrike vode u Novom Sadu - prostorije za prijem uzoraka u funkciji laboratorije.25.01.2018
do 1200h
62.38-I-S/1718.01.2018II Faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje,za izgradnju kolektora kišne kanalizacije duž ulica:profesora Grčića,Mileve Simić i Klisanskog puta u Novom Sadu.26.01.2018
do 1000h
63.28-I-S/1718.01.2018II Faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju sekundarne vodovodne mreže,u delu naselja Liparje i Torine,u Ledincima.26.01.2018
do 1300h
64.34-I-S-1718.01.2018Usluga izrade projekta za gradjevinsku dozvolu im projekta za izvodjenje, za izgradnju istocnog koleratora kisne kanalizacije duz ulica Temerinski put i Primorske u Novom Sadu26.01.2018
do 1100h
65.90/1715.01.2018Ultrazvučni merač protoka prečišćene vode za PPOV Rumenka , sa montažom25.01.2018
do 1030h
66.94/1712.01.2018Javna nabavka male vrednosti: Usluga produženja važnosti licence za softverski paket "VipWIN"22.01.2018
do 1000h
67.92/1711.01.2018Javna nabavka male vrednosti: Usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje za izgradnju perionice vozila sektora "Kanalizacija"19.01.2018
do 1330h
68.29/17-S10.01.2018Javna nabavka usluga - Usluga demontaže, izmeštanja i montaže analizatora, elektroinstalacija i komunikacija dozirnih sistema sa centralnom jedinicom za primarnu dezinfekciju filtrirane vode natrijumhipohloritom, iz Suve komore Starog rezervoara Štrand u Novi veliki šaht Cevnih veza u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva22.01.2018
do 1200h
69.02/18-S10.01.2018Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka goriva 25.01.2018
do 1300h
70.89-1709.01.2018Usluga servisa i popravke pneumatske i hidraulične gradjevinske opreme "Atlas Copco"17.01.2018
do 1300h
71.01/18-S09.01.2018Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka električne energije.24.01.2018
do 1300h
72.28/17-S28.12.2017Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka radne odeće i obuće i sredstava za ličnu zaštitu - II faza - rezervisana nabavka29.01.2018
do 1300h
73.91/1726.12.2017Javna nabavka male vrednosti usluga: Usluga ispitivanja elektroizolacione opreme i instalacija03.01.2018
do 1200h
74.88/1726.12.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka viljuškara nosivosti do 3 tone03.01.2018
do 1230h
75.87/1722.12.2017Javna nabavka male vrednosti - Usluga servisa laboratorijske opreme03.01.2018
do 1030h
76.86/1718.12.2017Nabavka i puštanje u rad opreme za daljinsko praćenje parametara trafo stanica.03.01.2018
do 1000h
77.26-I-S/1713.12.2017II faza kvalifikacionog postupka - Izvođenje radova na održavanju i etažiranju vodovodne mreže25.12.2017
do 1100h
78.25-I-S-201713.12.2017II faza kvalifikacionog postupka-Izvodjenje radova na rekonstrukciji cevovoda Ø600mm od peskare do drumsko železničkog mosta u Petrovaradinu28.12.2017
do 1030h
79.83/1712.12.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga analize rada pumpnih agregata (ispitivanja,merenja i analize)20.12.2017
do 1200h
80.84-1712.12.2017Javna nabavka posuđa i potrošnog materijala za službu laboratorija25.12.2017
do 1230h
81.85-1712.12.2017Usluga servis klima uredjaja i odvlazivaca vazduha II faza29.12.2017
do 930h
82.82-1706.12.2017Javna nabavka male vrednosti radova-Izvođenje radova na rekonstrukciji računarske mreže sa nabavkom i ugradnjom materijala14.12.2017
do 1230h
83.04.12.2017Prethodno obaveštenje - Nabavka električne energije-
84.04.12.2017Prethodno obaveštenje - Nabavka goriva-
85.04.12.2017Prethodno obaveštenje - Usluge internet provajdera-
86.81/1701.12.2017Javna nabavka male vrednosti - Nabavaka novogodišnjih paketića11.12.2017
do 1200h
87.06-I/201729.11.2017Javna nabavka velike vrednosti radova - Izvođenje radova na zameni neispravnih hidranata i ugradnji novih sa nabavkom i ugradnjom materijala29.12.2017
do 900h
88.27/17-S20.11.2017Javna nabavka velike vrednosti usluga u otvorenom postupku - Usluga osiguranja.20.12.2017
do 1330h
89.80/1707.11.2017Javna nabavka male vrednosti dobara: Nabavka i montaža opreme za monitoring vibracija u NPS Štrand15.11.2017
do 1200h
90.79/1707.11.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova za vodomere15.11.2017
do 1330h
91.78/1706.11.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka ležajeva.15.11.2017
do 1300h
92.26/17-S06.11.2017Usluga održavanja softvera ArcGIS i Gdi Localis - Visios sa izradom namenskih modula u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva16.11.2017
do 1300h
93.75/1703.11.2017Javna nabavka male vrednosti - Nabavka autoguma sa vulkanizerskom uslugom13.11.2017
do 1130h
94.76/1702.11.2017Javna nabavka male vrednosti- nabavka creva visokog pritiska, mlaznica i redukcija za čišćenje kanalizacione mreže i vakum creva, spojki i čepova10.11.2017
do 1200h
95.77/1702.11.2017Javna nabavka male vrednosti - Nabavka, izrada i montaža stubne dizalice na aeratoru, prema projektu10.11.2017
do 1300h
96.09-I/1727.10.2017II faza kvalifikacionog postupka - Izvođenje radova na izmeštanju instalacija vodovoda, na delu izgradnje nadvožnjaka preko Autoputa E-75 (Kać-Šangaj), sa nabavkom i ugradnjom materijala13.11.2017
do 1000h
97.10-I/201727.10.2017Izvodjenje radova na izmeštanju instalacija kanalizacije na delu izgradnje nadvožnjaka preko autoputa E-75 (Kać - Šangaj), sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka13.11.2017
do 1000h
98.25-17-S25.10.2017I faza kvalifikacionog postupka za javnu nabavku usluga - Pružanje usluga u oblasti vodoprivrede i to usluga izrade tehničke dokumentacije za građenje, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju mreže i objekata vodovoda i kanalizacije01.12.2017
do 1200h
99.74/1720.10.2017Javna nabavka male vrednosti dobara-Nabavka čeličnog mašinskog materijala30.10.2017
do 1300h
100.71/1720.10.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka arhivskih polica za lokalitet Spens30.10.2017
do 1330h
101.24/17-S18.10.2017Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka goriva - kontigent B02.11.2017
do 1330h
102.73/1717.10.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka tehničke hemije25.10.2017
do 1000h
103.08-I/201713.10.2017Javna nabavka velike vrednosti radova - Izvođenje radova na izgradnji kućnih kanalizacionih priključaka za delove naselja: Adice, Veternik, Budisava, Rumenka i Kać, sa nabavkom i ugradnjom materijala13.11.2017
do 1330h
104.72/1712.10.2017Javna nabavka male vrednosti - Nabavka mašinskog, potrošnog i pomoćnog materijala20.10.2017
do 1200h
105.70/1711.10.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge održavanja računarske opreme.20.10.2017
do 1100h
106.47/1711.10.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka i montaža opreme za monitoring vibracija u NPS Štrand.20.10.2017
do 1000h
107.23-I-S/1706.10.2017Usluga izrade idejnog projekta i projekta za izvođenje za rekonstrukciju vodovodne mreže u ulici Mitropolita Stratimirovića u Sremskim Karlovcima-II faza kvalifikacionog postupka16.10.2017
do 1000h
108.24-I-S/1706.10.2017Usluga izrade idejnog projekta i projekta za izvođenje za rekonstrukciju vodovodne mreže u ulici Vidovdanskoj u Bukovcu16.10.2017
do 1000h
109.22-I-S/1706.10.2017II faza kvalifikacionog postupka - Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže na Bulevaru Mihajla Pupina (od Jevrejske do Ulice narodnih heroja), sa nabavkom i ugradnjom materijala16.10.2017
do 1030h
110.65/1720.09.2017Javna nabavka male vrednosti - Usluga peskarenja i farbanja specijalnih kanalizacionih vozila28.09.2017
do 1100h
111.07-I/201720.09.2017Javna nabavka radova - Izvođenje radova na izgradnji sekundarne vodovodne mreže na Staroiriškom putu u Sremskoj Kamenici, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka11.10.2017
do 1300h
112.69/1714.09.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka rezervnih delova za racunare22.09.2017
do 1000h
113.68/1712.09.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova za pumpe i pumpne agregate kanalizacije22.09.2017
do 1100h
114.67/1711.09.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Uslugа održavanja radnih mašina.20.09.2017
do 1100h
115.66/1707.09.2017Usluge servisa frekventnih regulatora proizvođača "Emersson" i "Danfoss" - javna nabavka male vrednosti15.09.2017
do 1000h
116.23/17-S06.09.2017Nabavka osnovnih sredstava za službu "Laboratorija" i PPOV - otvoreni postupak06.10.2017
do 1400h
117.21-I-S/1704.09.2017II faza kvalifikacionog postupka - Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže na Bulevaru Mihajla Pupina (od Jevrejske do Ulice Narodnih heroja), sa nabavkom i ugradnjom materijala14.09.2017
do 1130h
118.22/17-S31.08.2017Javna nabavka velike vrednosti - Nabavka i ugradnja zatvarača i aktuatora za filterska polja 3 i 9 u SFS (komplet)15.09.2017
do 1100h
119.31.08.2017Prethodno obaveštenje-
120.63/1724.08.2017Javna nabavka male vrednosti - Usluga servisa i popravki pumpi visokog pritiska na specijalnim kanalizacionim vozilima01.09.2017
do 1030h
121.64/1723.08.2017Javna nabavka male vrednosti - Nabavka, izrada i montaža stubne dizalice na aeratoru, prema projektu05.09.2017
do 1300h
122.61/1721.08.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka i ugradnja uredjaja za kontrolisanje vodomera DN 15-40 mm29.08.2017
do 1000h
123.62/1721.08.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga praćenja procesnih parametara na dograđenom delu postrojenja29.08.2017
do 1000h
124.21/17-S18.08.2017Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka, isporuka i ugradnja sistema zaštite šaht poklopaca i hidranata od krađe18.09.2017
do 1100h
125.60/1708.08.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka tehničke hemije.16.08.2017
do 1100h
126.20-I-S/1708.08.2017Izvođenje radova na sanaciji filterskih polja 3 i 9 u staroj filter stanici, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka18.08.2017
do 1000h
127.18-I-S/1703.08.2017Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvođenje, za rekonstrukciju vodovodne mreže u Ulici Ive Ćipika u Novom Sadu - II faza kvalifikacionog postupka11.08.2017
do 1100h
128.17-I-S/1703.08.2017Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvođenje, za rekonstrukciju vodovodne mreže u ulici Šekspirovoj u Novom Sadu - II faza kvalifikacionog postupka11.08.2017
do 1200h
129.16-I-S/1702.08.2017Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvođenje, za rekonstrukciju vodovodne mreže u Ulici zadružnoj u Novom Sadu - II faza kvalifikacionog postupka10.08.2017
do 1030h
130.59/1728.07.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka računarske opreme.07.08.2017
do 1100h
131.19-I-S/1726.07.2017Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvođenje, za izmeštanje instalacija vodovoda i kanalizacije, na delu izgradnje nadvožnjaka preko Autoputa E-75 (Kać-Šangaj)- II faza kvalifikacionog postupka03.08.2017
do 1100h
132.57/1725.07.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova za pumpe i pumpne agregate kanalizacije.17.08.2017
do 1100h
133.55/1724.07.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga proširenja modula HR softvera01.08.2017
do 1030h
134.58/1721.07.2017Javna nabvka male vrednosti radova: Izvodjenje radova na tekućem održavanju objekata Vodovoda i kanalizacije sa nabavkom i ugradnjom materijala31.07.2017
do 1100h
135.-21.07.2017Prethodno obaveštenje-
136.54/1719.07.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge popravke hidraulike i pneumatike na vozilima.28.07.2017
do 1100h
137.15-I-S/1719.07.2017II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvođenje za rekonstrukciju glavnog rasklopnog elektroenergetskog bloka na CS "Sever 4"27.07.2017
do 1100h
138.56/1719.07.2017Javna nabavka male vrednosti usluga: Usluga digitalizacije i migracije podataka27.07.2017
do 1000h
139.44/1714.07.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka opreme za upravljanje tehnološkim procesima24.07.2017
do 1000h
140.52/1714.07.2017Javna nabavka male vrednosti dobara: Nabavka komunikacione opreme24.07.2017
do 1000h
141.45/1714.07.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka opreme za merenje neelektričnih veličina24.07.2017
do 1000h
142.53/1713.07.2017Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka elektro, hidromašinskih delova za održavanje specijalnih vozila za čišćenje kanalizacije21.07.2017
do 1000h
143.51/1712.07.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge deratizacije,dezinfekcije i dezinsekcije kanalizacione mreže i objekata koji pripadaju JKP"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad.20.07.2017
do 1100h
144.20/17-S12.07.2017Nabavka rezervnih delova za putnička vozila, teretna vozila i radne mašine - otvoreni postupak11.08.2017
do 1000h
145.50/1712.07.2017Javna nabavka male vrednosti dobara- nabavka uređaja i aparata za elektro, mašinske i građevinske radove20.07.2017
do 1000h
146.48/1711.07.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Uslugа održavanja putničkih vozila.19.07.2017
do 1100h
147.49/1711.07.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka alata19.07.2017
do 1000h
148.46/1706.07.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Uslugа servisiranja SCADA aplikacije vodovoda.14.07.2017
do 1100h
149.19/17-S30.06.2017Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala31.07.2017
do 1200h
150.15/17-S30.06.2017Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka rezervnih pumpi i pumpnih agregata.31.07.2017
do 1300h
151.17/17-S29.06.2017Javna nabavka velike vrednosti usluga -Usluge Agencije za angaživanje radnika na privremeno povremenim poslovima31.07.2017
do 1000h
152.18/17-S26.06.2017Javna nabavka velike vrednosti radova - Izvođenje radova na izgradnji kućnih kanalizacionih priključaka u naselju Rumenka sa nabavkom i ugradnjom materijala10.08.2017
do 900h
153.16/17-S23.06.2017Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka građevinskog materijala 24.07.2017
do 1100h
154.12-I-S/1722.06.2017II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, za izgradnju kolektora kišne kanalizacije duž ulica: profesora Grčića, Mileve Simić i Klisanskog puta u Novom Sadu30.06.2017
do 900h
155.13-I-S/1722.06.2017II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, za izgradnju istočnog kolektora kišne kanalizacije duž ulica Temerinski put i Primorske u Novom Sadu30.06.2017
do 930h
156.14-I-S/1722.06.2017II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, za izgradnju kolektora kišne kanalizacije duž ulice Sentandrejski put u Novom Sadu30.06.2017
do 1000h
157.43/1722.06.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Uslugа etaloniranja posuđa i opreme u službi "Laboratorija".05.07.2017
do 1100h
158.41/1722.06.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Prošireno održavanje informacionog sistema "Korisnički centar" (VIK KC) sa licencama za korišćenje na godinu dana30.06.2017
do 1300h
159.42/1722.06.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Konsultantske usluge iz oblasti javnih nabavki.30.06.2017
do 1200h
160.40/1721.06.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Uslugа monitoringa kvaliteta i kvantiteta podzemnih voda.29.06.2017
do 1100h
161.38/1719.06.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge fiksnog operatera27.06.2017
do 1000h
162.14/17-S19.06.2017Javna nabavka velike vrednosti usluga u otvorenom postupku - usluga integrisanog sistema zaštite objekata JKP,,Vodovod i kanalizacija04.07.2017
do 1100h
163.37/1716.06.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga spektralne dijagnostike na VN i NN elektromotorima.26.06.2017
do 1200h
164.13/17-S16.06.2017Javna nabavka usluga - Usluga servisa i popravke pumpnih agregata- otvoreni postupak17.07.2017
do 1000h
165.39/1716.06.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge mobilnog operatera26.06.2017
do 1030h
166.34/1715.06.2017Javna nabavka male vrednosti - Nabavka automatskog uzorkivača voda za PPOV, sa montažom23.06.2017
do 1100h
167.35/1713.06.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge preuzimanja i zbrinjavanja otpada26.06.2017
do 1200h
168.05-I/201713.06.2017Izvodjenje radova na izgradnji sekundarne vodovodne mreže u naselju Popovica u zoni rezervoara P2 i P3 sa nabavkom i ugradnjom materijala23.06.2017
do 1000h
169.03-I/201713.06.2017Javna nabavka radova - Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže za drugu visinsku zonu u naselju Bukovac, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka23.06.2017
do 1100h
170.26-I-S/201609.06.2017Izvodjenje radova na rekonstrukciji dovodnika čiste vode DN 800 u krugu fabrike vode "Štrand" (od rezervoara do PS "Stari Štrand" u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala- II faza kvalifikacionog postupka19.06.2017
do 1000h
171.11-I-S/1709.06.2017Javna nabavka usluga - Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvođenje, za rekonstrukciju vodovodne mreže u ulici Milenka Grčića (od ulice Kornelija Stankovića do ulice Oblačića Rada) u Novom Sadu - II faza kvalifik. postupka19.06.2017
do 1000h
172.36/1709.06.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga monitoringa kvaliteta otpadnih voda na izlivima i kvaliteta površinske vode Dunava.19.06.2017
do 1100h
173.10-I-S/1708.06.2017Javna nabavka usluga - Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvođenje, za rekonstrukciju vodovodne mreže u ulici Orlovića Pavla (od ulice Veselina Masleše do ulice Milenka Grčića) u Novom Sadu - II faza kvalifikacionog postupka16.06.2017
do 1030h
174.23-I-S/201602.06.2017Javna nabavka usluga: Usluga vršenja kontrole projektno tehničke dokumentacije i tehničke kontrole projekata - II faza kvalifikacionog postupka12.06.2017
do 1100h
175.12/17-S31.05.2017Javna nabavka dobara - Nabavka softvera: Konfigurator za LOCALIS (WEB GIS aplikacija) u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva12.06.2017
do 1000h
176.09-I-S/1730.05.2017Javna nabavka usluga - Usluga izrade Idejnog projekta i projekta za izvođenje, za izvođenje rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Stražilovskoj (od Mike Antića do Bulevara Cara Lazara) - II faza kvalifikacionog postupka09.06.2017
do 1100h
177.33/1729.05.2017Javna nabavka male vrednosti radova - Izvođenje radova na sanaciji objekata JKP "Vodovod i kanalizacija" sa nabavkom i ugradnjom materijala06.06.2017
do 1100h
178.11/17-S29.05.2017Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka električne energije.28.06.2017
do 1100h
179.25-I-S-201626.05.2017Izvođenje radova na rekonstrukciji dela cevovoda vodovodne mreže DN 100 na Bulevaru Cara Lazara (od raskrsnice sa Bulevarom Oslobođenja do ulice Fruškogorske) u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala - druga faza kvalifikacionog postupka05.06.2017
do 1000h
180.32/1726.05.2017Javna nabavka male vrednosti - Usluga održavanja teretnih vozila05.06.2017
do 1000h
181.99/1625.05.2017javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka i ugradnja nepovratne klapne na potisu atmosferske pume na crpnoj stanici GC 2 02.06.2017
do 1030h
182.01-I/201725.05.2017Nabavka specijalnih vozila.26.06.2017
do 1100h
183.29/1718.05.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga servisiranja kanalizacione SCADA aplikacije.26.05.2017
do 1100h
184.02-I/201716.05.2017Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka softvera i hardvera za zaštitu i kontrolu pristupa i monitoring objekata15.06.2017
do 1330h
185.31/1712.05.2017Javna nabavka male vrednosti - Nabavka kancelarijskog materijala25.05.2017
do 1000h
186.30-1712.05.2017Usluga periodične kontrole rada pumpi KSB u pumpnim stanicama NPS Štrand, PS Tatatrsko brdo, PS Institut, PS u Ledincima (Srebro, Lovački dom, kod crkve i Klisa ) i u PS na Popovici ( kod pruge i Mošina vila ) 22.05.2017
do 1000h
187.28-1710.05.2017Usluga antikorozione zastite19.05.2017
do 1000h
188.27/1710.05.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka ulja, maziva i antifriza18.05.2017
do 1030h
189.26/1728.04.2017Usluga servisa klima uređaja i odvlaživača vazduha08.05.2017
do 1000h
190.10/17-S27.04.2017Usluge štampe - otvoreni postupak29.05.2017
do 1000h
191.24/1727.04.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge sistematskih pregleda05.05.2017
do 1100h
192.25/1726.04.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka elektromaterijala08.05.2017
do 1030h
193.08/17-S24.04.2017Usluga servisa i održavanja pogona za prečišćavanje otpadnih voda - otvoreni postupak24.05.2017
do 1000h
194.23/1721.04.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga odrzavanja i servisiranja sistema za ozonizaciju03.05.2017
do 1000h
195.13/1721.04.2017Javna nabavka usluga - Usluga medicine rada05.05.2017
do 1000h
196.22/1720.04.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka licenci za software28.04.2017
do 1030h
197.09/17-S12.04.2017Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka i ugradnja zatvarača i aktuatora na 2 filterska polja (komplet) u SFS27.04.2017
do 1200h
198.16/1712.04.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga automatizcije i agregacije procesa u GIS-u20.04.2017
do 1030h
199.21/1707.04.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga održavanja hlornih stanica.18.04.2017
do 1100h
200.20/1730.03.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge havarijskog održavanja transformatorskih stanica i energetskih kablova07.04.2017
do 1000h
201.19/1729.03.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge košenja,krčenja i održavanja zelenih površina.06.04.2017
do 1100h
202.15/1729.03.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - produžena garancija i održavanje virtuelne infrastrukture (ESXI serveri, FC switch i 3Par storage)06.04.2017
do 1000h
203.18/1728.03.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka kancelarijskog nameštaja.18.04.2017
do 1000h
204.17/1728.03.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge masinske obrade05.04.2017
do 1100h
205.06-I-S/201723.03.2017Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže na Bulevaru Mihajla Pupina ( od Jevrejske ulice do ulice Narodnih heroja ) sa nabavkom i ugradnjom materijala-druga faza kvalifikacionog postupka03.04.2017
do 1000h
206.04-I/201723.03.2017Izvodjenje radova na izgradnji sekundarne kanalizacione mreže gravitacionog sliva naselja Čardak u Sremskoj Kamenici, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka03.04.2017
do 1030h
207.07/17-S23.03.2017Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka goriva26.04.2017
do 1100h
208.08-I-S/1722.03.2017Javna nabavka radova- Izvođenje radova na rekonstrukciji kanalizacione mreže u ulicama Zemljane ćuprije, Koste Hadži mlađeg i Matice srpske u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala03.04.2017
do 1100h
209.05-I-S/1720.03.2017Izvođenje radova na havarijskom održavanju sistema kanalizacije - druga faza kvalifikacionog postupka30.03.2017
do 1000h
210.07-I-S/201717.03.2017Izvodjenje radova na sanaciji filterskih polja (2 polja u SFS) sa nabavkom i ugradnjom materijala27.03.2017
do 1100h
211.12/1716.03.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga fotokopiranja i koričenja projektno-tehničke dokumentacije24.03.2017
do 1100h
212.05/17-S15.03.2017Otvoreni postupak- Nabavka tečnog kiseonika18.04.2017
do 1100h
213.06/17-S14.03.2017Javna nabavka usluga - Usluga nadogradnje softvera Urbano Hydra i Canalis, nabavka dodatne licence, prelazak na mrežnu verziju softvera zajedno sa godišnjim održavanjem, obukom zaposlenih i tehničkom podrškom u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poz24.03.2017
do 1000h
214.03-I-S/1713.03.2017Javna nabavka radova - Izvođenje zemljanih i građevinskih radova na izgradnji retenzije u Primorskoj ulici u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala- II faza kvalifikacionog postupka21.03.2017
do 1100h
215.14/1713.03.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka sredstava za higijenu21.03.2017
do 1030h
216.11/1710.03.2017Javna nabavka male vrednosti dobara Nabavka, transport i montaza novih pumpnih agregata u PS Srebro i PS Lovački dom, kompletno sa mašinskim, elektro i gradjevinskim radovima23.03.2017
do 1000h
217.03/17-S09.03.2017Javna nabavka usluga - Usluga idržavanje stanica za dohlorisanje - Hlorogen u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva20.03.2017
do 1100h
218.04-I-S/201708.03.2017javna nabavka usluga - usluga izrade elaborata saobraćajne signalizacije i ispitivanje zbijenosti i atest-druga faza kvalifikacionog postupka16.03.2017
do 1000h
219.03-I/201608.03.2017Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka cevnog materijala prečnika Ø 600mm, za potrebe izvođenja radova na postavljanju cevovoda sirove vode, sa izvorišta „Petrovaradinska ada“ preko novog drumsko-železničkog mosta u Novom Sadu10.04.2017
do 1100h
220.02-I-S/201703.03.2017Izvodjenje radova sa nabavkom i ugradnjom čistača rešetke CS "GC-1"13.03.2017
do 1100h
221.04/17-S03.03.2017Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka radne odeće i obuće i sredstava za ličnu zaštitu - Rezervisana nabavka03.04.2017
do 1000h
222.06/1702.03.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga praćenja vozila GPS10.03.2017
do 1130h
223.10/1701.03.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka sredstava za dezinfekciju vode09.03.2017
do 1000h
224.09/1728.02.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Iznajmljivanja samohodne dizalice i paletara08.03.2017
do 1000h
225.02/17-S28.02.2017Otvoreni postupak - Izvodjenje radova na regeneraciji bunara BHD-2, BHD-3 i BHD-10 sa nabavkom i ugradnjom materijala30.03.2017
do 1100h
226.Prethodno obaveštenje27.02.2017Prethodno obaveštenje-
227.08/1724.02.2017Javna nabavka male vrednosti za uslugu demontaže, izmeštanja i montaže analizatora i elektroinstalacija za primarnu dezinfekciju filtrirane vode gasnim hlorom iz suve komore starog rezervoara Štrand u novi veliki šaht cevnih veza06.03.2017
do 1000h
228.01/17-S24.02.2017Javna nabavka velike vrednosti radova - Izvođenje radova na dovođenju u prvobitno ili tehnički ispravno stanje raskopanih površina javne namene27.03.2017
do 1000h
229.07/1723.02.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga ispitivanja kvaliteta otpadnih i prečišćenih voda na pogonima za prečišćavanje otpadnih voda.09.03.2017
do 1100h
230.05/1723.02.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Geodetske usluge08.03.2017
do 1130h
231.04/1722.02.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka tehničkih gasova.09.03.2017
do 1200h
232.101/1610.02.2017Nabavka čvrstih i tečnih hemikalija za Službu "Laboratorija"20.02.2017
do 1030h
233.94/1608.02.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge tehnickog pregleda objekata17.02.2017
do 1200h
234.02/1703.02.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga utvrdjivanja radnih mesta na kojima se staž sa osiguranjem računa sa uvećanim trajanjem.13.02.2017
do 1200h
235.03/1702.02.2017Javna nabavka za uslugu servisiranja mašina za pranje podova i pumpi visokog pritiska u filter stanicama10.02.2017
do 1000h
236.01/1702.02.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka tonera i kertridža10.02.2017
do 1030h
237.95/1631.01.2017Javna nabavka male vrednosti usluga-usluga izrade projekta za gradjevinsku dozvolu i projekat za izvodjenje magacina za privremeno odlaganje opasnog otpada na lokalitetu Adice u Novom Sadu08.02.2017
do 1200h
238.24-I-S/201630.01.2017Javna nabavka usluga - Usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, za izgradnju postrojenja za prijem septičkog otpada iz cisterni - II faza kvalifikacionog postupka07.02.2017
do 1100h
239.01-I-S/1726.01.2017II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvođenje, za rekonstrukciju vodovodne mreže duž Bulevara cara Lazara03.02.2017
do 1100h
240.98/1618.01.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga merenja kvaliteta i kvantiteta ispuštenih voda na izlivima kanalizacije u Dunav..31.01.2017
do 1100h
241.97/1612.01.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga kategorizacije otpada.20.01.2017
do 1200h
242.100/1629.12.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge internet provajdera10.01.2017
do 1100h
243.Prethodno obaveštenje26.12.2016Prethodno obaveštenje-
244.93/1621.12.2016Javna nabaka male vrednosti usluga- Usluga servisiranja regulacionih zatvaraca29.12.2016
do 1000h
245.92/1616.12.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge havarijskog održavanja transformatorskih stanica i energetskih kablova26.12.2016
do 1200h
246.91/1616.12.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga servisiranja dizel elektricnih agregata28.12.2016
do 1100h
247.89/1615.12.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka robe za interne kuhinje28.12.2016
do 1000h
248.22-I-S/201614.12.2016Izvodjenje radova sa nabavkom i ugradnjom čistača rešetke CS "GC-1"22.12.2016
do 1100h
249.90/1614.12.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge servisiranja merne opreme "SIEMENS" i "ENDRESS+HAUSER".22.12.2016
do 1200h
250.87/1613.12.2016nabavka creva visokog pritiska, mlaznica i redukcija za ciscenje kanalizacione mreze i vakum creva26.12.2016
do 1200h
251.04-I/201612.12.2016Javna nabavka radova - Izvođenje radova na rekonstrukciji primarnog vodovoda od Rumenačke do Privrednikove ulice u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka26.12.2016
do 1100h
252.88/1609.12.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Servis,popravka i ispitivanja dizalica u objektima preduzeća.20.12.2016
do 1200h
253.85/1608.12.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka osnovnih sredstava za službu "Laboratorija"16.12.2016
do 1030h
254.86/1608.12.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Servisiranje elektromotora16.12.2016
do 1130h
255.84/1602.12.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka novogodišnjih paketića12.12.2016
do 1100h
256.15-I-S/201624.11.2016Javna nabavka radova - Radovi na održavanju i etažiranju vodovodne mreže. - II faza kvalifikacionog postupka05.12.2016
do 1100h
257.83/1623.11.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Servis i popravka pumpnih agregata13.12.2016
do 1200h
258.76/1621.11.2016Nabavka rekvizita za promo kampanju Pitka voda novosadska29.11.2016
do 1000h
259.82/1616.11.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Ispitivanje elektroizolacione opreme i instalacija24.11.2016
do 1300h
260.21-I-S/201615.11.2016Izvodjenje radova na izgradnji vodovodne mreže u ulici Desanke Maksimović (od ul. Ljubice Ravasi do ul. Kralja Milana) u naselju Adice, sa nabavkom i ugradnjom materijala25.11.2016
do 1100h
261.80/1610.11.2016Javna nabavka male vrednosti radova - Sanacija objekata JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad18.11.2016
do 1300h
262.81/1610.11.2016Javna nabavka male vrednosti radova - Tekuće održavanje objekata18.11.2016
do 1100h
263.78/1607.11.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Servis za laboratorijsku opremu.15.11.2016
do 1200h
264.79/1603.11.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka posuđa i potrošnog materijala za službu 14.11.2016
do 1200h
265.77/16 03.11.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka pumpi i pumpnih agregata14.11.2016
do 900h
266.35/16-S25.10.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka radne odeće i obuće kontigent B24.11.2016
do 1000h
267.75/1625.10.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge povezivanja kontrolera za automatsko doziranje gasnog hlora na novoj fabrici vode u postojeći sistem hlorisanja i upravljanja.02.11.2016
do 1200h
268.34/16-S24.10.2016Javna nabavka velike vrednosti usluga - Usluga osiguranja23.11.2016
do 1200h
269.20-I-S/201624.10.2016Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza - izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Đorđa Rajkovića (od ulice Marka Miljanova do Pavla Stamatovića), sa nabavkom i ugradnjom materijala03.11.2016
do 1100h
270.02-I/201619.10.2016Javna nabavka radova - Izvođenje radova na rekonstrukciji kanalizacione mreže u ulicama: Janka Čmelika, dr Svetislava Kasapinovića i Ilije Birčanina u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka31.10.2016
do 900h
271.19-I-S/201617.10.2016Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza - izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže u ulici Novosadski put u Veterniku (od broja 36 do broja38c), sa nabavkom i ugradnjom materijala28.10.2016
do 1100h
272.69/1614.10.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Analiza rada pumpnih agregata (ispitivanja, merenja i analize)24.10.2016
do 1000h
273.74/1613.10.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Servis i popravka kompresora21.10.2016
do 1000h
274.33/16-S13.10.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka građevinskog materijala - B kontigent.14.11.2016
do 1100h
275.73/1607.10.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka natrijumhlorida - industrijska nejodirana so17.10.2016
do 1100h
276.32/16-S06.10.2016Javna nabavka velike vrednosti radova - Izvođenje radova na dovođenju u prvobitno ili tehnički ispravno stanje raskopanih površina javne namene - asfaltiranje07.11.2016
do 1000h
277.36/16-S04.10.2016Javna nabavka radova - Izvođenje dodatnih (nepredviđenih) radova na rekonstrukciji vodovodne mreže na Bulevaru Jaše Tomića (od ul.Kisačke do Bulevara Oslobođenja) u Novom Sadu sa nabavkom i ugradnjom materijala -Pregovarački postupak bez objavljivanja poz14.10.2016
do 1100h
278.18-I-S/201620.09.2016Javna nabavka radova - Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji pumpne stanice za pranje filterskih polja,sa nabavkom i ugradnjom materijala. - II faza kvalifikacionog postupka30.09.2016
do 1000h
279.72/1614.09.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga nadzora na iizvođenju radova za rekonstrukciju postrojenja za preradu vode za piće 22.09.2016
do 1200h
280.17-I-S/201625.08.2016Javna nabavka radova - Izvođenje radova na izgradnji sekundarne vodovodne mreže u naselju Popovica ( u zoni rezervoara R2 i R3 ), sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka05.09.2016
do 1100h
281.70/1612.08.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova za opremu u filter stanicama.22.08.2016
do 1200h
282.71/1612.08.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga praćenja procesnih parametara na dograđenom delu postrojenja22.08.2016
do 1100h
283.68/1605.08.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge periodične kontrole rada pumpi KSB u pumpnim stanicama NPS Štrand, PS Tatarsko brdo, PS Institut, PS u Ledincima (Srebro, Lovački dom, kod crkve i Klisa) i PS na Popovici (kod pruge i Mošina vila)17.08.2016
do 1100h
284.67/1603.08.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga košenja i održavanja zelenih površina12.08.2016
do 1200h
285.30/16-S27.07.2016Javna nabavka velike vrednosti radova - izvođenje radova na regeneraciji bunara BHD-4, BHD-5 i BHD-6 na izvorištu „Ratno ostrvo“, sa nabavkom i ugradnjom materijala29.08.2016
do 1100h
286.29/16-S22.07.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara - nabavka goriva08.08.2016
do 1100h
287.66/1611.07.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka komunikacione opreme.20.07.2016
do 1200h
288.65/1608.07.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Održavanje putničkih vozila18.07.2016
do 1000h
289.28/16-S23.06.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova sa sanacijom kućišta pumpi DH 58-3528.07.2016
do 1200h
290.27/16-С22.06.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka električne energije08.07.2016
do 1100h
291.63/1621.06.2016Javna nabavka male vrednosti - Usluga popravke različitog elektro alata30.06.2016
do 1000h
292.16-I-S/201610.06.2016Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza - izvodjenje radova na rekonstrukciji i dogradnji pumpne stanice za pranje filterskih polja, sa nabavkom i ugradnjom materijala24.06.2016
do 1000h
293.61/1610.06.2016Javna nabavka male vrednosti radova - Radovi na rekonstrukciji računarske mreže.20.06.2016
do 1100h
294.62/1610.06.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - konsultantske usluge u oblasti javnih nabavki20.06.2016
do 1000h
295.59/1608.06.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka i montaža klima uređaja.17.06.2016
do 1000h
296.26/16-S08.06.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Rezervni delovi za putnička vozila,teretna vozila i radne mašine.11.07.2016
do 1000h
297.60/1608.06.2016Javna nabavka male vrednosti radova - radovi na postavci infra crvenih barijera i alarmnog sistema na lokalitetu u Resavskoj ulici i na lokalitetu GC2 sa nabavkom i ugradnjom materijala17.06.2016
do 1100h
298.58/1606.06.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka autoguma sa vulkanizerskom uslugom15.06.2016
do 1100h
299.25/16-S03.06.2016Javna nabavka velike vrednosti usluga - usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, za rekonstrukciju primarnog vodovoda od ulice Rumenačke do Privrednikove u Novom Sadu - pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva13.06.2016
do 1100h
300.57/1603.06.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge servisiranja radio komunikacione opreme.13.06.2016
do 1200h
301.56/1602.06.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge servisiranja SCADA aplikacija.22.06.2016
do 1200h
302.24/16-S02.06.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Rezervni delovi za vodomere DN 13mm-200mm04.07.2016
do 1000h
303.55/1601.06.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka kontejnera.10.06.2016
do 930h
304.54/1627.05.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - monitoring kvaliteta i kvantiteta podzemnih voda06.06.2016
do 1100h
305.53/1617.05.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Etaloniranje posuđa i opreme u službi "Laboratorija"26.05.2016
do 1200h
306.51/1613.05.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge fiksnog operatera26.05.2016
do 1100h
307.50/1611.05.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka opreme za radio sisteme.20.05.2016
do 1200h
308.23/16-S11.05.2016Javna nabavka velike vrednosti radova u otvorenom postupku - Izvođenje radova na dovođenju u prvobitno ili tehnički ispravno stanje raskopanih površina javne namene.27.05.2016
do 1100h
309.52/1611.05.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge mobilnog operatera20.05.2016
do 1100h
310.14-I-S/201611.05.2016Javna nabavka radova - Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže od rezervoara "Trandžament" do "Petrovaradinske tvrđave" sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka23.05.2016
do 1200h
311.13-I-S/201610.05.2016Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza - izvodjenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u Stepanovićevu - II faza, sa nabavkom i ugradnjom materijala26.05.2016
do 1000h
312.49/1628.04.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga praćenja procesnih parametara na dograđenom delu postrojenja09.05.2016
do 1100h
313.48/1627.04.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Servis frekfentnih regulatora.06.05.2016
do 1000h
314.34/1626.04.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova sa asnacijom kućišta pumpi DH 58-3505.05.2016
do 1100h
315.22/16-S22.04.2016Javna nabavka velike vrednosti usluga u otvorenom postupku - Nadogradnja sistema za kontrolu ulaska u objekte preduzeća.26.05.2016
do 1200h
316.21/16-S20.04.2016Javna nabavka velike vrednosti radova - Integracija postojećih SCADA aplikacija u jedinstven SCADA sistem sa isporukom opreme06.05.2016
do 900h
317.47/1619.04.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka kancelarijskog materijala28.04.2016
do 1100h
318.46/1615.04.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka hidroinstrumenata-kišomernih stanica.26.04.2016
do 1000h
319.45/1615.04.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka tehničke hemije26.04.2016
do 1100h
320.43/1614.04.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge popravke pumpi visokog pritiska i dizni (Bosch i Common Rail).25.04.2016
do 1000h
321.41/1613.04.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Usluge servisiranja fiber optičke mreže preduzeća22.04.2016
do 1100h
322.42/1613.04.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka sredstava za ličnu zaštitu22.04.2016
do 900h
323.44/1613.04.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge kampanje oglašavanja Prijavite ilegalan priključak, sprečimo zajedno krađu vode25.04.2016
do 1100h
324.40/1612.04.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka wireless opreme sa implementacijom22.04.2016
do 1100h
325.39/1612.04.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka opreme za upravljanje tehnološkim procesima.22.04.2016
do 1000h
326.20/16-S08.04.2016Javna nabavka velike vrednosti radova - izgradnja komunikacionih antenskih stubova za komunikacionu namenu na lokalitetima Adice, Srebro i Lovački dom09.05.2016
do 1100h
327.32/1608.04.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Servis i popravka hidraulike i pneumatike19.04.2016
do 1000h
328.38/1608.04.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka vodonik peroksida.08.04.2016
do 1000h
329.37/1607.04.2016Javna nabavka male vrednosti radova - sanacija potisnih cevodvoda u zidovima BHD bunara 1, 3 i 5 na Petrovaradinskoj adi18.04.2016
do 1200h
330.36/1605.04.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka merne opreme i instrumenata14.04.2016
do 1100h
331.18/16-S05.04.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara -nabavka, isporuka i ugradnja sistema za zaštitu hidranata i šaht poklopaca od krađe i nabavka i ugradnja slivničkih rešetki i šaht poklopaca sa nabavkom materijala06.05.2016
do 1100h
332.19/16-S05.04.2016Javna nabavka velike vrednosti radova u otvorenom postupku - Izvođenje radova na rekonstrukciji elektrotehničke opreme na pumpnoj stanici PC "Liman" na fabrici vode,sa nabavkom i ugradnjom materijala.06.05.2016
do 1200h
333.17/16-S05.04.2016Javna nabavka velike vrednosti usluga - usluga obnove ESRI ArcGIS softverskih licenci sa izradom, nadogradnjom i održavanjem aplikacija izrađenih na ESRI platformi - pregovarački postupak bez objavljivanja poziva15.04.2016
do 1200h
334.25/1604.04.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka ulja,maziva i antifriza.13.04.2016
do 1200h
335.35/1601.04.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka elektromaterijala.11.04.2016
do 1100h
336.10-I-S/1625.03.2016II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade generalnog projekta sekundarne vodovodne mreže zapadno od Klisanskog puta od ulice Jadranske do Autoputa N. Sad-Subotica (Šumice)05.04.2016
do 1100h
337.33/1625.03.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Usluge peskarenja i farbanja specijalnih kanalizacionih vozila05.04.2016
do 1000h
338.27/1625.03.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Održavanje hlornih stanica.04.04.2016
do 1230h
339.11-I-S/201625.03.2016Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza - izvodjenje radova na izgradnji vodovodne mreže druge visinske zone u Novim Ledincima, sa nabavkom i ugradnjom materijala07.04.2016
do 1100h
340.12-I-S/201625.03.2016Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza - izvodjenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u naselju Čardak, sa nabavkom i ugradnjom materijala06.04.2016
do 1200h
341.31/1624.03.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka alata05.04.2016
do 1200h
342.28/1623.03.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka licenci za softver04.04.2016
do 1000h
343.16/16-S23.03.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - rezervisana nabavka-Nabavka radne odeće i obuće.25.04.2016
do 1200h
344.30/1623.03.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Servis i popravka pumpi visokog pritiska na specijalnim kanalizacionim vozilima01.04.2016
do 1100h
345.09-I-S/1622.03.2016II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, za izgradnju sekundarne fekalne kanalizacione mreže gravitacionog sliva naselјa Čardak31.03.2016
do 1100h
346.29/1622.03.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka elektro, hidromašinskih delova za održavanje specijalnih kanalizacionih vozila za čišćenje kanalizacije04.04.2016
do 1100h
347.26/1621.03.2016Javna nabavka male vrednosti radova - Sanacija potisnih cevovoda u zidovima BHD bunara 1, 3 i 5 na Petrovaradinskoj adi04.04.2016
do 1200h
348.14/16-S21.03.2016Javna nabavka velike vrednosti usluga - usluga održavanja teretnih vozila21.04.2016
do 1100h
349.15/16-S21.03.2016Javna nabavka velike vrednosti usluga - usluga održavanja radnih mašina21.06.2016
do 1100h
350.13/16-S18.03.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka uređaja i softvera za proširenje video nadzora.04.04.2016
do 1200h
351.08-I-S/1617.03.2016II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade idejnog projekta i projekta za izvođenje, za rekonstrukciju Bukovačkog dovodnika, od ulice Sonje Marinković (duž Mesečeve ulice) do parcele br. 1097 K.O. Sremska Kamenica28.03.2016
do 1100h
352.12/16-S17.03.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka mašinskog,potrošnog i pomoćnog materijala.19.04.2016
do 1200h
353.11/16-S16.03.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka računarske opreme18.04.2016
do 1100h
354.09/16-S16.03.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala..18.04.2016
do 1200h
355.23/1615.03.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka i implementacija softvera za rad magacinskih prostora sa mogućnošću barkodiranja i čitanja barkodova u jedinstvenom sistemu.24.03.2016
do 1100h
356.07-I-S/1615.03.2016II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, na izgradnji vodovoda druge visinske zone u naselјu Bukovac24.03.2016
do 1030h
357.24/1615.03.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka sredstava za higijenu.24.03.2016
do 1200h
358.10/16-S15.03.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka teretnog vozila sa produženom kabinom, huidrauličnom dizalicom i tovarnim sandukom15.04.2016
do 1100h
359.22/1615.03.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka Microsoft licenci za personalne računare24.03.2016
do 900h
360.07/16-S11.03.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka, isporuka i ugradnja sistema za zaštitu poklopaca od krađa i nabavka i ugradnja slivničkih rešetki, tela slivnika i šaht poklopaca sa nabavkom materijala u otvorenom postupku11.04.2016
do 1200h
361.06-I-S/1611.03.2016II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade generalnog projekta sekundarne vodovodne mreže južno i severno od Novosadskog puta od ulice Šumske i Somborske rampe do ulice Novosadske u Futogu21.03.2016
do 1100h
362.01-И/201611.03.2016Otvoreni postupak - Rekonstrukcija čvorišta sa nabavkom i ugradnjom ventila u šahtovima na primarnoj i sekundarnoj vodovodnoj mreži28.03.2016
do 1000h
363.08/16-S10.03.2016 Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka aktivne i pasivne hardverske opreme za server sale i implementacoja.11.04.2016
do 1200h
364.21/1609.03.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Pranje bazena crpnih stanica18.03.2016
do 1000h
365.18/1608.03.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova za pumpe i pumpne agregate21.03.2016
do 1200h
366.20/1608.03.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka uređaja za očitavanje vodomera sa dodatnom opremom.17.03.2016
do 1100h
367.05-I-S/1607.03.2016II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade idejnog projekta i projekta za izvođenje, za rekonstrukciju kanalizacione mreže u ulici Mileta Jakšića u Novom Sadu16.03.2016
do 1100h
368.19/1607.03.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge servisiranja diferencijalnih transmitera pritiska na pogonu za preradu vode.16.03.2016
do 1200h
369.16/1604.03.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga digitalizacije i migracije podataka14.03.2016
do 1200h
370.04-I-S/201604.03.2016Javna nabavka velike vrednosti radova-II faza kvalifikacionog postupka-Izvođenje radova na havarijskom održavanju sistema kanalizacije.14.03.2016
do 1200h
371.17/1604.03.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Održavanje računarske opreme14.03.2016
do 900h
372.03-I-S/1603.03.2016II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade idejnog projekta i projekta za izvođenje, za rekonstrukciju vodovodne mreže u ulici Mileta Jakšića u Novom Sadu14.03.2016
do 1100h
373.15/1602.03.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka kancelarijskog nameštaja.11.03.2016
do 1200h
374.05/16-S02.03.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka opreme i softvera za kontrolu rada 17 pumpnih stanica u cilju optimizacije u otvorenom postupku01.04.2016
do 1000h
375.13/1601.03.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge praćenja vozila -GPS.10.03.2016
do 1200h
376.06-И/1529.02.2016II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, za rekonstrukciju kanalizacije na Limanu-1 i Limanu-2 u Novom Sadu09.03.2016
do 1100h
377.14/1629.02.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga održavanja video nadzora09.03.2016
do 1200h
378.12/1625.02.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge fotokopiranja i štampe za potrebe projektovanja i izgradnje objekata vodovoda i kanalizacije07.03.2016
do 1100h
379.11/1625.02.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge stručnog usavršavanja.07.03.2016
do 1200h
380.02-I-S/201619.02.2016II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade elaborata saobraćajne signalizacije i ispitivanje zbijenosti i atest29.02.2016
do 1200h
381.10/1619.02.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge istraživanja javnosti01.03.2016
do 1100h
382.62/1517.02.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Analiza rada pumpnih agregata (ispitivanja,merenja i analize).26.02.2016
do 1200h
383.01-I-S/201612.02.2016Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza - izvodjenje radova na izgradnji vodovodne mreže u naselju Adice u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala03.03.2016
do 1100h
384.09/1612.02.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka opreme za pranje podova22.02.2016
do 1100h
385.08/1610.02.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga održavanja softvera i uređaja za kontrolu i zaštitu podataka u informacionom sistemu.19.02.2016
do 1200h
386.76/1508.02.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka robe za interne kuhinje17.02.2016
do 1100h
387.01/16-S08.02.2016Otvoreni postupak - usluga održavanja i proširenje modula elektronske pisarnice11.03.2016
do 1100h
388.06/1608.02.2016Javna nabavka male vrednosti dobаra - Nabavka HR softvera (Human Resourse software)17.02.2016
do 1000h
389.06/16-S08.02.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka građevinskog materijala.10.03.2016
do 1100h
390.07/1608.02.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga sistematskog pregleda radnika17.02.2016
do 1200h
391.02/16-S05.02.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka vodomera sa proširenjem sistema za dalјinsko očitavanje vodomera18.03.2016
do 1000h
392.05/1603.02.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Servis i popravka alatnih mašina u mašinskoj radionici12.02.2016
do 1000h
393.04/1602.02.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - monitoring kvaliteta otpadnih voda na izlivima i kvaliteta površinske vode Dunava11.02.2016
do 1100h
394.Prethodno obaveštenje02.02.2016Prethodno obaveštenje-
395.Prethodno obaveštenje02.02.2016Prethodno obaveštenje-
396.64/1502.02.2016Javna nabavka male vrednosti usluga -Usluga opremanja i povezivanja Vatrogasno-spasilačke brigade Novi Sad sa GIS-om JKP"Vodovod i kanalizacija"11.02.2016
do 1100h
397.Prethodno obaveštenje02.02.2016Prethodno obaveštenje-
398.-29.01.2016Prethodno obaveštenje-
399.Prethodno obaveštenje29.01.2016Prethodno obaveštenje-
400.Prethodno obaveštenje29.01.2016Prethodno obaveštenje-
401.Prethodno obaveštenje29.01.2016Prethodno obaveštenje-
402.Prethodno obaveštenje29.01.2016Prethodno obaveštenje-
403.02/1628.01.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Servis opreme i rezervni delovi uređaja za monitoring08.02.2016
do 1100h
404.72/1528.01.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge antikorozione zaštite.12.02.2016
do 1200h
405.03/1628.01.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge mašinske obrade.08.02.2016
do 1200h
406.36/15-S28.01.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka čvrstih i tečnih hemikalija29.02.2016
do 1100h
407.70/1526.01.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Oprema za monitoring kvaliteta i kvantiteta podzemnih voda.04.02.2016
do 1100h
408.74/1525.01.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Rezervni delovi za pumpe03.02.2016
do 1100h
409.-22.01.2016Prethodno obaveštenje-
410.01/1620.01.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Geodetske usluge29.01.2016
do 1000h
411.34/15-S18.01.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Izrada i opremanje server sale.18.02.2016
do 1200h
412.73/1531.12.2015Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka sredstava za dezinfekciju vode12.01.2015
do 1000h
413.67/1530.12.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - Nabavka i ugradnja zatvarača i aktuatora na jednom filterskom polju ( komplet )11.01.2016
do 1000h
414.69/1529.12.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge preuzimanja i zbrinjavanja otpada11.01.2016
do 1200h
415.33/15-S25.12.2015Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka pumpi i pumpnih agregata.29.01.2016
do 1200h
416.68/1525.12.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga izmeštanja dela postojeće opreme na liniji za dohlorisanje sa ugradnjom nove hidro-mašinske opreme.04.01.2016
do 1200h
417.31/15-S23.12.2015Javna nabavka velike vrednosti radova-otvoreni postupak-sanacija objekata JKP ViK 01.02.2016
do 1100h
418.66/1521.12.2015Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka uređaja za očitavanje vodomera sa rezervnim delovima.30.12.2015
do 1100h
419.32/15-S18.12.2015Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka računarske,multimedijalne i prateće opreme.18.01.2016
do 1200h
420.58/1518.12.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga štampanja internih novina preduzeća, letaka i flajera, usluga izrade i štampe propagandnog materijala ( kalendari, rokovnici, itd..)28.12.2015
do 1000h
421.61/1516.12.2015Javna nabavka male vredosti usluga - Ažuriranje simulacionog modela vodovoda sa izradom modula za interakciju sa GIS-om25.12.2015
do 1000h
422.63/1511.12.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge preuzimanja i zbrinjavanja otpada21.12.2015
do 1100h
423.14-I/201507.12.2015Javna nabavka velike vrednosti radova-II faza-Izvodjenje radova na izgradnji kanalizacione mreže u delu Karagače do puta za Bukovac u Petrovaradinu, sa nabavkom i ugradnjom materijala25.12.2015
do 1100h
424.60/1507.12.2015Javna nabavka male vrednosti dobara - Pilot projekat daljinskog očitavanja vodomera sa nabavkom hardvera i softvera14.12.2015
do 1200h
425.59/1507.12.2015Javna nabavka male vrednosti dobara - zamena stolarije - prozora na objektu OVM24.12.2015
do 1100h
426.31-I-S/201503.12.2015Usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje za izgradnju sekundarne vodovodne mreže na Širinama u Petrovaradinu14.12.2015
do 1100h
427.30/15-S03.12.2015Javna nabavka velike vrednosti u otvorenom postupku - Nabavka interneta.05.01.2016
do 1200h
428.29/15-S26.11.2015Javna nabavka velike vrednosti dobara - gradjevinski materijal - kontigent b28.12.2015
do 1100h
429.47/1526.11.2015Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka novogodišnjih paketića07.12.2015
do 1130h
430.46/1525.11.2015Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka sredstava za dezinfekciju vode04.12.2015
do 1100h
431.28/15-S23.11.2015Javna nabavka velike vrednosti dobara-Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala-b kontigent.24.12.2015
do 1200h
432.57/1519.11.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - pranje bazena CS30.11.2015
do 1100h
433.27/15-S12.11.2015Javna nabavka velike vrednosti radova - izvođenje radova na izgradnji saobraćajnice na fabrici vode 17.12.2015
do 1000h
434.26/15-S12.11.2015Javna nabavka velike vrednosti radova - Izvođenje radova na dovođenju u prvobitno ili tehnički ispravno stanje raskopanih površina javne namene30.11.2015
do 1100h
435.09-I/201510.11.2015Javna nabavka velike vrednosti radova-II faza-Izvodjenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže na Bulevaru Jaše Tomića (od ul. Kisačke do Bulevara Oslobođewa) u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala20.11.2015
do 1000h
436.54/1510.11.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - servis i popravka hidraulike i pneumatike18.11.2015
do 1100h
437.56/1510.11.2015Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka tehničkih gasova.19.11.2015
do 1100h
438.30-I-S/201510.11.2015Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza kvalifikacionog postupka - Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže u naselju Adice u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala - I FAZA20.11.2015
do 1200h
439.55/1509.11.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga instituta iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.18.11.2015
do 1200h
440.29-I-S/201506.11.2015Javna nabavka velike vrednosti usluga - II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje radova za izgradnju crpne stanice kanalizacije sa potisnim vodom, na novom mostu preko kanala DTD u Primorskoj16.11.2015
do 900h
441.42/1505.11.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Servis laboratorijske opreme.17.11.2015
do 1200h
442.34/1504.11.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga održavanja radnih mašina13.11.2015
do 1200h
443.52/1530.10.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - Iznajmljivanje samohodne dizalice i paletara.10.11.2015
do 1200h
444.45/1530.10.2015Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka creva visokog pritiska, mlaznica i redukcija23.11.2015
do 1100h
445.53/1530.10.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge deratizacije,dezinfekcije i dezinsekcije kanalizacione mreže i objekata koji pripadaju JKP11.01.2016
do 1230h
446.27-I-S/1529.10.2015Javna nabavka velike vrednosti usluga-II faza kvalifikacionog postupka-Usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje,magacina za privremeno odlaganje opasnog otpada na lokalitetu Adice u Novom Sadu.09.11.2015
do 1100h
447.51/1526.10.2015Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka i ugradnja elektroenergetske opreme za PS Liman03.11.2015
do 1100h
448.28-I-S/201526.10.2015Javna nabavka velike vrednosti radova-II faza-Izvodjenje radova na ugradnji mašinskih elemenata od prokronskog materijala 304 na GC-2, sa nabavkom materijala i izradom elemenata03.11.2015
do 1200h
449.48/1522.10.2015Javna nabavka male vrednosti dobara-Nabavka tehničke hemije.02.11.2015
do 1200h
450.50/1522.10.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge servisiranja merne opreme 02.11.2015
do 1230h
451.25/15-S21.10.2015Nabavka vozila teretni program23.11.2015
do 1200h
452.49/1521.10.2015Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka tehničkih gasova29.10.2015
do 1100h
453.15-I/201519.10.2015Javna nabavka velike vrednosti radova - Rekonstrukcija čvorišta sa nabavkom i ugradnjom ventila u šahtovima na primarnoj i sekundarnoj vodovodnoj mreži19.11.2015
do 1200h
454.24/15-S16.10.2015Javna nabavka velike vrednosti usluga - održavanje stanica za dohlorisanje - Hlorogen - pregovarački postupak bez objavljivanja poziva26.10.2015
do 1100h
455.11/1515.10.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge preventivne zdravstvene zaštite radnika23.10.2015
do 1100h
456.26-I-S/201515.10.2015Javna nabavka velike vrednosti radova-II faza-Izvodjenje radova na havarijskom održavanju sistema kanalizacije23.10.2015
do 1100h
457.47/1514.10.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Održavanje računarske opreme26.10.2015
do 1200h
458.25-I-S/201506.10.2015Javna nabavka velike vrednosti radova-II faza-Izvodjenje radova na održavanju cevovoda na izvorištu 14.10.2015
do 1100h
459.23-I-S/201525.09.2015Javna nabavka velike vrednosti usluga - II faza - usluga izrade idejnog projekta spajanja južnog i severnog sliva kanalizacije Novog Sada25.09.2015
do 1030h
460.24-I-S/1525.09.2015Javna nabavka velike vrednosti usluga-II faza kvalifikacionog postupka-Usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje radova,trafo stanica TC-5 na izvorištu 05.10.2015
do 1100h
461.41/1525.09.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga servisa protivpožarne opreme06.10.2015
do 1200h
462.23/15-S23.09.2015Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka softvera i uređaja za kontrolu i zaštitu podataka u informacionom sistemu26.10.2015
do 1200h
463.16-I-S/201523.09.2015Javna nabavka - Uslua izrade idejnog projekta i projekta za izvođenje, za rekonstrukciju kanalizacije u slivu ulice Nikole Tesle u Novom Sadu - II faza kvalifikacionog postupka01.10.2015
do 900h
464.44/1522.09.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - servis i popravka pumpnih agregata30.09.2015
do 1200h
465.40/1521.09.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge servisiranja aplikativnog softvera na podsistemu 29.09.2015
do 1100h
466.43/1515.09.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - monitoring kvaliteta otpadnih voda na izlivima i kvaliteta površinske vode Dunava23.09.2015
do 1100h
467.37/1511.09.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge periodične kontrole rada pumpi KSB u pumpnim stanicama21.09.2015
do 1100h
468.35/1510.09.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga stručnih instituta iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu18.09.2015
do 1100h
469.22/15-S10.09.2015Izvođenje radova na izgradnji kanalizacionih kućnih priključaka sa nabavkom i ugradnjom materijala i dovođenjem površina u tehnički ispravno stanje.28.09.2015
do 1000h
470.18/1509.09.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge akreditovanog instituta od strane ovlašćene akreditovane institucije za potrebe zaštite životne sredine.18.09.2015
do 1000h
471.05-I/201504.09.2015Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka, isporuka i ugradnja sistema za zaštitu slivničkih rešetki i poklopaca od krađa05.10.2015
do 1100h
472.39/1502.09.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge sistematskog pregleda radnika.11.09.2015
do 1000h
473.11-i-1526.08.2015Izvodjenje radova na rekonstrukciji kanalizacione mreže u ulici Kralja Aleksandra, sa nabavkom i ugradnjom materijala07.09.2015
do 1000h
474.20-15-S14.08.2015Javna nabavka velike vrednosti radova - Izvođenje zaštitnih arheoloških radova zbog privremene retenzije u Primorskoj ulici u Novom Sadu28.09.2015
do 1100h
475.38-1513.08.2015Nabavka i ugradnja merača protoka DN800 na izlazu iz stare filter stanice25.08.2015
do 1000h
476.25/1512.08.2015Javna nabavka male vrednosti dobara-Nabavka ulja i maziva21.08.2015
do 1000h
477.32-1512.08.2015Usluga revizije kotlarnica20.08.2015
do 1100h
478.36/1507.08.2015Javna nabavke male vrednosti dobara - Sredstva za ličnu zaštitu17.08.2015
do 1000h
479.21/15-s07.08.2015Javna nabavka velike vrednosti usluga - održavanje teretnih vozila10.09.2015
do 1200h
480.33/1504.08.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-usluge fiksnog operatera13.08.2015
do 1200h
481.19/15-s31.07.2015Javna nabavka velike vrednosti radova - izvođenje radova na dovođenju u prvobitno ili tehnički ispravno stanje raskopanih površina javne namene31.08.2015
do 1100h
482.Poziv za podnošenje ponuda29.07.2015Javna nabavka velike vrednosti dobara-građevinski materijal31.08.2015
do 1200h
483.18/15-S27.07.2015Nabavka dobara-gorivo27.08.2015
do 1130h
484.17/15-S24.07.2015Nabavka radne odeće i obuće.24.08.2015
do 1200h
485.8-i-1524.07.2015Radovi na sanaciji bunara BHD-7 i BHD-10 na izvorištu 24.08.2015
do 1000h
486.28-1522.07.2015Servis i popravka kompresora30.07.2015
do 1000h
487.31/1522.07.2015Javna nabavka male vrednosti dobara-Nabavka dva vozila niže klase za potrebe interne kontrole03.08.2015
do 1200h
488.15/16-S21.07.2015Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala.21.08.2015
do 1200h
489.30/1510.07.2015Javna nabavka male vrednosti dobara - Rezervni delovi za opremu u filter stanicama24.07.2015
do 1200h
490.15/15-S09.07.2015Nabavka elektronskog softvera "Elektronska pisarnica" sa praćenjem života dokumenata (Faza 1) sa uslugom implementacije i održavanja10.08.2015
do 1100h
491.29/1509.07.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Stručno usavršavanje i obuke.20.07.2015
do 1000h
492.13/15-S08.07.2015Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova za putnička vozila, teretna vozila i radne mašine07.08.2015
do 1200h
493.26/1501.07.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge održavanja putničkih vozila.10.07.2015
do 1200h
494.24-1523.06.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge popravke pumpi visokog pritiska i dizni ( Bosch i Common rail )01.07.2015
do 1200h
495.10-15-С22.06.2015Oprema za merenje neelektričnih veličina22.07.2015
do 1000h
496.-19.06.2015Predhodno obaveštenje-
497.-19.06.2015Predhodno obaveštenje-
498.-19.06.2015Predhodno obaveštenje-
499.12/15-S19.06.2015Usluge osiguranja.28.07.2015
do 1000h
500.23/1509.06.2015Javna nabavka male vrednosti - usluge tehničkog pregleda objekta17.06.2015
do 1000h
501.22/1505.06.2015Javna nabavka male vrednosti dobara-Merna oprema i instrumenti.16.06.2015
do 1000h
502.11/15-S05.06.2015Nabavka auto guma sa vulkanizerskim uslugama06.07.2015
do 1100h
503.20/1504.06.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge košenja,krčenja i održavanja zelenih površina.15.06.2015
do 1200h
504.21/1504.06.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Ugradnja 120 davača pozicija aktuatora u SFS i NFS15.06.2015
do 1000h
505.17/1528.05.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge analize i izrada izveštaja o ispitivanju (kategorizacija) otpada.05.06.2015
do 1000h
506.14/1527.05.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Peskarenje i farbanje specijalnih kanalizacionih vozila.05.06.2015
do 1200h
507.03-I/201525.05.2015Hidrogeološka istraživanja sa izgradnjom i oprmanjem bušenih probno eksploatacionih bunara na Ratnom ostrvu24.06.2015
do 1200h
508.16/1522.05.2015Javna nabavka male vrednosti dobara-Nabavka sredstava za higijenu02.06.2015
do 1200h
509.19/1521.05.2015Konsultantske usluge u oblasti javnih nabavki01.06.2015
do 1300h
510.15/1514.05.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - Pilot projekat daljinskog očitavanja vodomera22.05.2015
do 900h
511.13/1513.05.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge servisiranja SCADA sistema na KKC "Štrand"21.05.2015
do 1100h
512.07-15-S12.05.2015otvoreni postupak-rezervni delovi za vodomere12.06.2015
do 1200h
513.36-14-S11.05.2015Nabavka opreme i potrošnog materijala za Službu Laboratorija10.06.2015
do 1000h
514.12-1506.05.2015Usluge servisiranja diferencijalnih transmitera pritiska na pogonu za preradu vode.15.05.2015
do 1100h
515.02-I-201530.04.2015Izvodjenje radova na dogradnji i rekonstrukciji pogona za osnovno hlorisanje na PPDV STRAND u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala01.06.2015
do 1200h
516.06/15-S29.04.2015Usluge servisa i popravke opreme u pumpnim stanicama.01.06.2015
do 1100h
517.10/1527.04.2015Javna nabavka male vrednosti dobara-Komunikaciona oprema06.05.2015
do 1100h
518.33/14-S09.04.2015Javna nabavka velike vrednosti dobara - nabavka aplikativnog softvera11.05.2015
do 1000h
519.08/15-S09.04.2015Javna nabavka velike vrednosti dobara-nabavka, isporuka i ugradnja sistema za zastitu slivnickih resetki poklopaca od kradja i nabavka i ugradnja slivnickih resetki, tela slivnika i saht poklopaca sa nabavkom materijala 11.05.2015
do 1100h
520.09/15-S06.04.2015Javna nabavka velike vrednosti radova-radovi na sanaciji bunara utiskivanjem novih drenova na BHD bunarima na izvorištu Petrovaradinska ada-jedan bunar BHD3 sa nabavkom i ugradnjom materijala06.05.2015
do 1200h
521.34/14-S03.04.2015Javna nabavka velike vrednosti dobara - mašinski pomoćni i potrošni materijal08.05.2015
do 1100h
522.05-1503.04.2015Usluga zamene neutralizacionog rastvora15.04.2015
do 1100h
523.03/15-S03.04.2015Javna nabavka velike vrednostu usluga - usluge pravnih zastupanja05.05.2015
do 1100h
524.09-1503.04.2015Usluga mašinske obrade15.04.2015
do 1200h
525.08/1501.04.2015Javna nabavka male vrednostu usluga - usluga održavanja informacionih sistema 14.04.2015
do 1100h
526.06-1501.04.2015Usluga istrazivanja javnosti15.04.2015
do 1100h
527.37/14-S30.03.2015Javna nabavka velike vrednosti usluga - Pranje bazena CS30.04.2015
do 1000h
528.07/1526.03.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - održavanje hlornih stanica03.04.2015
do 1200h
529.03/1524.03.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge demontaže postojeće i ugradnja nove pvc instalacije na osnovnom hlorisanju,na liniji od automatike do injektora u dužini od 250 metara.02.04.2015
do 1100h
530.67/1419.03.2015Nabavka klima uređaja i odvlaživača vazduha27.03.2015
do 1000h
531.32/14-S16.03.2015Povezivanje objekata JKP "Vodovod i kanalizacija" mrežom za video nadzor16.04.2015
do 1100h
532.68/1412.03.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge antikorozione zaštite23.03.2015
do 1200h
533.02/1511.03.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge merenja vibracija24.03.2015
do 1200h
534.05/15-S05.03.2015Javna nabavka velike vrednosti usluga - usluge mobilnog operatera14.04.2015
do 1200h
535.01/15-S05.03.2015Izvođenje radova na dovođenju u prvobitno ili tehnički ispravno stanje raskopanih površina javne namene-asfaltiranje06.04.2015
do 1100h
536.04/15-S25.02.2015Nabavka električne energije14.04.2015
do 900h
537.66/1410.02.2015Usluga rekonstrukcije merne opreme u magacinu gasnog hlora18.02.2015
do 1100h
538.62/1405.02.2015javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka tehničke hemije(različiti lepkovi,različiti tehnički sprejevi,različita pomoćna sredstva,glicerin,glicerol i dr.)13.02.2015
do 1300h
539.56/1404.02.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Monitoring kvaliteta i kvantiteta podzemnih voda i koncentracije radionuklida12.02.2015
do 1200h
540.61/1403.02.2015Javna nabavka male vrednostu usluga - usluga servisa, popravke i ispitivanja dizalica u objektima preduzeća13.02.2015
do 1200h
541.35/14-S30.01.2015Javna nabavka velike vrednosti - nabavka elektromaterijala u otvorenom postupku10.03.2015
do 900h
542.1/1528.01.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Konsultantske usluge iz oblasti javnih nabavki05.02.2015
do 1300h
543.63/1426.01.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge u oblasti životne sredine03.02.2015
do 1300h
544.38/14-S23.01.2015Javna nabavka velike vrednosti usluga-Usluge popravki merača protoka vode na mernim mestima i izvorištima23.02.2015
do 1200h
545.65/1421.01.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga havarijskog održavanja transformatorskih stanica i energetskih kablova29.01.2015
do 1200h
546.64/1421.01.2015Javna nabavka male vrednosti-Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za potrebe unapređenja telekomunikacionog sistema29.01.2015
do 1300h
547.57/1419.01.2015Javna nabavka male vrednostu usluga - usluge praćenja vozila GPS27.01.2015
do 1200h
548.-16.01.2015Prethodno obaveštenje-
549.-16.01.2015Prethodno obaveštenje-
550.-16.01.2015Prethodno obaveštenje-
551.-05.01.2015Prethodno obaveštenje-
552.60/1430.12.2014Javna nabavka male vrednosti dobara-Nabavka građevinskog materijala.08.01.2015
do 1300h
553.59/1426.12.2014Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka i ugradnja mrežne opreme na izvorištu ,,Petrovaradinska ada,,06.01.2015
do 1000h
554.58/1424.12.2014Javna nabavka male vrednosti dobara-Nabavka kancelarijskog nameštaja.05.01.2015
do 1330h
555.50/1411.12.2014Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge fotokopiranja i štampe za potrebe projektovanja i izgradnje objekata vodovoda i kanalizacije19.12.2014
do 1300h
556.31/14-S10.12.2014Javna nabavka velike vrednosti usluga - usluge održavanja teretnih vozila i radnih mašina u otvorenom postupku09.01.2015
do 1200h
557.55/1409.12.2014Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge akreditovanog instituta17.12.2014
do 1300h
558.54/1405.12.2014Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka mernih instrumenata15.12.2014
do 1300h
559.30/14-S05.12.2014Javna nabavka velike vrednosti dobara- nabavka alata u otvorenom postupku12.01.2015
do 1200h
560.53/1402.12.2014Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga havarijskog održavanja transformatorskih stanica i energetskih kablova16.12.2014
do 1200h
561.45/1421.11.2014Javna nabavka male vrednosti usluga- usluga servisa i popravki alatnih mašina u mašinskoj radionici08.12.2014
do 1300h
562.51/1420.11.2014Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge popravke različitog elektro alata28.11.2014
do 1100h
563.52/1418.11.2014Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge praćenja vozila GPS26.11.2014
do 1200h
564.49/1414.11.2014Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka novogodišnjih paketića24.11.2014
do 1300h
565.29/14-С13.11.2014Javna nabavka velike vrednosti dobara-nabavka sigurnosne odeće i opreme-kontigent B15.12.2014
do 1200h
566.28/14-S12.11.2014Javna nabavka velike vrednosti dobara- nabavka, isporuka i ugradnja sistema za zaštitu slivničkih rešetki i poklopaca od krađe-druga faza u otvorenom postupku12.12.2014
do 1200h
567.48/1412.11.2014Javna nabavka male vrednosti usluga- usluga servisa i popravke hidraulike i pneumatike20.11.2014
do 1300h
568.27/14-S10.11.2014Javna nabavka velike vrednosti radova-izvođenje radova na sanaciji bunara utiskivanjem novih drenova na BHD bunarima na izvorištu ,,Petrovaradinska ada,,-jedan bunar BHD-1 sa nabavkom i ugradnjom materijala10.12.2014
do 1200h
569.26/14-S07.11.2014Javna nabavka velike vrednosti usluga-Usluga nadzora na izvodjenju radova u svojstvu Fidik inženjera08.12.2014
do 1400h
570.25/14-S06.11.2014Javna nabavka velike vrednosti dobara- nabavka čvrstih i tečnih hemikalija16.12.2014
do 1300h
571.47/1424.10.2014Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluga revizije kotlarnica03.11.2015
do 1100h
572.24/14-S23.10.2014Javna nabavka velike vrednosti dobara-nabavka pumpnih agregata24.11.2014
do 1200h
573.46/1423.10.2014Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge deratizacije,dezinfekcije i dezisekcije kanalizacione mreže i objekata koji pripadaju JKP"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad31.10.2014
do 1100h
574.44/1409.10.2014Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka uređaja za očitavanje vodomera24.10.2014
do 1200h
575.43/1408.10.2014Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge održavanja računarske opreme16.10.2014
do 1200h
576.39/1426.09.2014Servisiranje telefonskih centrala panasonic i prateće opreme za period od godinu dana06.10.2014
do 1200h
577.41/1426.09.2014Javna nabavka male vrednosti usluga- usluge pravnih saveta08.10.2014
do 1200h
578.22/14-S26.09.2014Javna nabavka velike vrednosti usluga - usluge servisa i popravke pumpnih agregata28.11.2014
do 1300h
579.42/1425.09.2014Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka opreme za radionice03.10.2014
do 1200h
580.40/1424.09.2014Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka opreme za daljinsku komunikaciju,oprema za napajanje sa pripadajućom opremom02.10.2014
do 1100h
581.32/1416.09.2014Servis laboratorijske opreme02.10.2014
do 1200h
582.37/1416.09.2014Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka rezervnih delova za opremu u filter stanicama24.09.2014
do 1300h
583.23/14-С15.09.2014Javna nabavka velike vrednosti dobara-rezervni delovi za pumpe u pumpnim stanicama vodosnabdevanja i kanalizacije15.10.2014
do 1200h
584.36/1412.09.2014Javna nabavka male vrednosti usluga- usluge revizije kotlarnica22.09.2014
do 1200h
585.-05.09.2014Prethodno obaveštenje-
586.38/1404.09.2014Monitoring kvaliteta otpadnih voda na izlivima i kvaliteta površinske vode Dunava12.09.2014
do 1000h
587.-27.08.2014Prethodno obavestenje-
588.35/1427.08.2014Geodetske usluge05.09.2014
do 1200h
589.34/1426.08.2014Ugradnja opreme za pogon motornih vozila na tečni naftni gas (TNG)03.09.2014
do 1200h
590.33/1420.08.2014Nabavka stolarskog materijala29.08.2014
do 1200h
591.12/1411.08.2014Nabavka sredstava za dezinfekciju vode 22.08.2014
do 1000h
592.21/14-S07.08.2014Usluga održavanja stanica za dohlorisanje-hlorogen25.08.2014
do 1200h
593.31/1424.07.2014Javna nabavka male vrednosti usluga- usluga iznajmljivanja samohodne dizalice01.08.2014
do 1200h
594.20/14-S11.07.2014Javna nabavka velike vrednosti radova- Hidrogeološka istraživanja sa izgradnjom i opremanjem bušenih probno eksploatacionih bunara na Ratnom ostrvu - prva faza u otvorenom postupku11.08.2014
do 1200h
595.28/1410.07.2014Javna nabavka male vrednosti usluga- Usluge košenja i održavanja zelenih površina18.07.2014
do 1200h
596.30/1410.07.2014Nabavka kišomerne stanice18.07.2014
do 1300h
597.17/14-S07.07.2014Nabavka računarske i prateće opreme06.08.2014
do 1200h
598.19/14-S04.07.2014usluge održavanja teretnih vozila i radnih mašina11.08.2014
do 1200h
599.29/1426.06.2014Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka robe za interne kuhinje07.07.2014
do 1300h
600.24/1426.06.2014Usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije kanalizacione mreže i objekata koji pripadaju JKP 'Vodovod i kanalizacija' Novi Sad04.07.2014
do 1200h
601.18/14-S25.06.2014Javna nabavka velike vrednosti dobara - nabavka vodomera u otvorenom postupku04.12.2014
do 1200h
602.27/1424.06.2014Javna nabavka male vrednosti usluga- Geodetske usluge07.07.2014
do 1200h
603.26/1417.06.2014Javna nabavka male vrednosti usluga- usluge preventivne zdravstvene zaštite radnika30.06.2014
do 1300h
604.25/1411.06.2014Javna nabavka male vrednosti usluga- peskarenje i farbanje specijalnih kanalizacionih vozila19.06.2014
do 1200h
605.16/14-S10.06.2014Javna nabavka velike vrednosti dobara- Nabavka rezervnih delova za putnička vozila, teretna vozila i radne mašine u otvorenom postupku oblikovanom u 2 partije10.07.2014
do 1200h
606.15/14-S09.06.2014Javna nabavka velike vrednosti dobara- Nabavka goriva u otvorenom postupku09.07.2014
do 1200h
607.23/1409.06.2014Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka sredstava za higijenu prostorija i ličnu higijenu17.06.2014
do 1200h
608.14/14-S06.06.2014Usluga stručnih instituta07.07.2014
do 1200h
609.22/1430.05.2014Javna nabavka male vrednosti usluga- usluga periodične kontrole rada pumpi KSB u pumpnim stanicama NPS Štrand,PS Tatarsko brdo,PS Institut,PS u Ledincima (Srebro,Lovački dom,kod Crkve i Klisa) i PS na Popovici (kod pruge i Mošina vila)09.06.2014
do 1200h
610.21/1428.05.2014Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka hidroinstrumenata (manometri,sigurnosni ventili i dr.)10.06.2014
do 1200h
611.12/14-S28.05.2014Javna nabavka velike vrednosti dobara- Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala u otvorenom postupku16.10.2014
do 1200h
612.13/14-S27.05.2014Javna nabavka velike vrednosti usluga- usluge održavanja putničkih vozila u otvorenom postupku26.06.2014
do 1200h
613.13/1427.05.2014Monitoring kvaliteta otpadnih voda na izlivima i kvaliteta površinske vode Dunava04.06.2014
do 1200h
614.20/1426.05.2014Nabavka tehnickih gasova11.06.2014
do 1200h
615.17/1422.05.2014Povezivanje svih telefonskih centrala Panasonic u jedinstvenu privatnu mrežu sa izradom projekta izvedenog stanja30.05.2014
do 1200h
616.19/1421.05.2014Nabavka kišomerne stanice29.05.2014
do 1300h
617.18/1420.05.2014Javna nabavka male vrednosti usluga- usluga preventivne zdravstvene zaštite radnika30.05.2014
do 1200h
618.16/1416.05.2014Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka saobraćajne signalizacije26.05.2014
do 1200h
619.196/1312.05.2014Nabavka opreme za monitoring podzemnih voda20.05.2014
do 1200h
620.15/1408.05.2014Услуга израде Главног пројекта доградње и реконструкције погона за основно хлорисање на ППДВ „Штранд“ са израдом студије утицаја на животну средину.16.05.2014
do 1200h
621.14/1407.05.2014Usluga servisiranja merne opreme 16.05.2014
do 1200h
622.11/1430.04.2014Nabavka mopeda sa pratećom opremom09.05.2014
do 1200h
623.10/1417.04.2014Usluga održavanja informacionog sistema25.04.2014
do 1200h
624.11/14-S17.04.2014Nabavka ležajeva, prstenova, semeringa, mehaničkih zaptivki i drugih zaptivnih materijala06.08.2014
do 1200h
625.10/14-S15.04.2014Nabavka kancelarijskog materijala,tonera,ribona,i ketridža oblikovanom u dve partije15.05.2014
do 1300h
626.08/14-S15.04.2014Javna nabavka velike vrednosti dobara-Nabavka sigurnose odeće i opreme u otvorenom postupku-rezervisana nabavka15.05.2014
do 1200h
627.9/1415.04.2014Javna nabavka male vrednosti usluga- usluga baždarenja vaga u magacinu gasnog hlora - 6 komada23.04.2014
do 1200h
628.09/14-S14.04.2014Javna nabavka velike vrednosti radova-Izvođenje radova na sanaciji bunara utiskivanjem novih drenova na BHD bunarima na izvorištu ,,Petrovaradinska ada,, -jedan bunar BHD-5 sa nabavkom i ugradnjom materijala u otvorenom postupku28.05.2014
do 1100h
629.8/1411.04.2014Javna nabavka male vrednosti usluga mašinske obrade22.04.2014
do 1200h
630.07/14-S03.04.2014Auto gume sa vulkanizerskim uslugama05.05.2014
do 1200h
631.6/1421.03.2014Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka mašina za varanje PEHD cevi07.04.2014
do 1200h
632.7/1418.03.2014Odrzavanje hlornih stanica28.03.2014
do 1200h
633.-11.03.2014Prethodno obavestenje-
634.5/1410.03.2014Usluge baždarenja elektromagnetnog merila protoka sa log sondom - 5 komada18.03.2014
do 1200h
635.04/14-S20.02.2014Nabavka rezervnih delova za vodomere24.03.2014
do 1200h
636.4/1419.02.2014Nabavka mašina za zemljane radove05.03.2014
do 1200h
637.03/14-S18.02.2014Javna nabavka velike vrednosti dobara-Nabavka, isporuka i ugradnja sistema za zaštitu slivničkih rešetki i šahtnih poklopaca od krađe u otvorenom postupku20.03.2014
do 1200h
638.3/1413.02.2014usluge pravnog zastupanja21.02.2014
do 1200h
639.194/1305.02.2014Nabavka i isporuka opreme za mobilne stanice za prepumpavanje19.02.2014
do 1200h
640.2/1405.02.2014Konsultantske usluge iz oblasti javnih nabavki13.02.2014
do 1200h
641.02/14-S04.02.2014Javna nabavka velike vrednosti radova-Izvođenje radova na regeneraciji bunara BHD-1 i BHD-3 na izvorištu „Petrovaradinska ada“ i bunara BHD-8 i BHD-9 na izvorištu „Ratno ostrvo“, sa nabavkom i ugradnjom materijala u otvorenom postupku06.03.2014
do 1200h
642.195/1331.01.2014Nabavka mernih instrumenata10.02.2014
do 1200h
643.192/1322.01.2014Javna nabavka male vrednosti - nabavka specijalnih zaštitnih sredstava i opreme30.01.2014
do 1200h
644.01/14-S21.01.2014Nabavka električne energije20.02.2014
do 1200h
645.1/1414.01.2014Javna nabavka male vrednosti usluga- usluga istraživanja zadovoljstva korisnika usluga i zaposlenih u JKP,, Vodovod i kanalizacija,, N.Sad22.01.2014
do 1200h
646.-31.12.2013Prethodno obavestenje-
647.-30.12.2013Prethodno obavestenje-
648.191/1327.12.2013Javna nabavka male vrednosti usluga-usluge servisiranja scada sistema upravljanje tehnološkim procesima na KKC Štrand13.01.2014
do 1200h
649.190/1319.12.2013Javna nabavka male vrednosti - nabavka radova sa ugradnjom merača protoka na V.B. buinarima na izvorištima30.12.2013
do 1200h
650.187/1317.12.2013Javna nabavka male vrednosti usluga- usluga tehničkog pregleda objekata27.12.2013
do 1200h
651.189/1317.12.2013Usluga odvoza i zbrinjavanja kondezatorskih baterija24.01.2014
do 1000h
652.186/1304.12.2013Javna nabavka male vrednosti dobara- nabavka creva visokog pritiska,mlaznica i redukcija12.12.2013
do 1200h
653.185/1329.11.2013Nabavka mernih instrumenata09.12.2013
do 1200h
654.32/13-S22.11.2013Javna nabavka velike vrednosti radova - izvođenje radova u oblasti vodoprivrede i to radovi građenja, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije mreže i objekata vodovoda i kanalizacije na području Grada Novog Sada u prvoj fazi kvalifikacionog postupka05.05.2017
do 1200h
655.-22.11.2013Prethodno obaveštenje-
656.29/13-S18.11.2013Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka12.12.2013
do 1200h
657.184/1318.11.2013Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge antikorozione zaštite26.11.2013
do 1200h
658.182/1315.11.2013Javna nabavka male vrednosti usluga-Iznajmljivanje samohodne dizalice25.11.2013
do 1200h
659.183/1315.11.2013Nabavka novogodišnjih paketića25.11.2013
do 1200h
660.31/13-S14.11.2013Nabavka auto guma sa vulkanizerskom uslugom16.12.2013
do 1200h
661.30/13-S08.11.2013Nabavka građevinskog materijala13.12.2013
do 1200h
662.27/13-S06.11.2013Javna nabavka velike vrednosti radova-Izvođenje radova na sanaciji dela kanalizacije od zgrade starog aeratora na PPDV „ Štrand “ do zgrade DIF-a; preko ulica Milke Grgurove i Jiričekove u Novom Sadu u otvorenom postupku09.12.2013
do 1300h
663.28/13-S28.10.2013Javna nabavka velike vrednosti radova-Izvođenje radova na izgradnji atmosferske kanalizacije sliva Dunavske ulice i crpne stanice u ulici Dunavskoj u Sremskoj Kamenici u otvorenom postupku27.11.2013
do 1200h
664.25-13-S25.10.2013Javna nabavka velike vrednosti radova - izvođenje radova u oblasti vodoprivrede i to radovi građenja, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije bunara u prvoj fazi kvalifikacionog postupka10.12.2013
do 1200h
665.26/13-S24.10.2013Javna nabavka velike vrednosti radova-Izvođenje radova na sanaciji čeličnog rezervoara Čardak sa nabavkom i ugradnjom opreme u otvorenom postupku25.11.2013
do 1000h
666.24/13-S24.10.2013Javna nabavka velike vrednosti radova- Izvođenje elektro i hidromašinskih radova na rezervoaru R-3 sa opremanjem za objekte vodosnabdevanja naselja Popovica, sa nabavkom i ugradnjom materijala u otvorenom postupku25.11.2013
do 1200h
667.181/1323.10.2013Javna nabavka male vrednosti usluga-idejni projekat i studija opravdanosti dogradnje i rekonstrukcije pogona za osnovno hlorisanje na PPDV ,,Štrand,, u Novom Sadu04.11.2013
do 1200h
668.23/13-S16.10.2013Javna nabavka velike vrednosti dobara-nabavka radno kombinovanog vozila za odgušivanje i pražnjenje kanalizacione mreže u otvorenom postupku15.11.2013
do 1200h
669.22/13-S08.10.2013Javna nabavka velike vrednosti dobara-nabavka kombinovane građevinske mašine rovokopača-utovarivača sa utovarnom lopatom i rovokopačkom kašikom u otvorenom postupku07.11.2013
do 1200h
670.179/1303.10.2013Nabavka i isporuka betonskih prefabrikovanih elemenata za spoljnu kanalizacionu mrežu15.10.2013
do 1200h
671.21/13-S02.10.2013Javna nabavka velike vrednosti dobara-nabavka vodomera u otvorenom postupku01.11.2013
do 1200h
672.19/13-S30.09.2013Javna nabavka velike vrednosti dobara-nabavka lakih dostavnih vozila u otvorenom postupku 22.11.2013
do 1200h
673.20/13-S30.09.2013Javna nabavka velike vrednosti dobara-nabavka teretnih vozila sa produženom kabinom u otvorenom postupku30.10.2013
do 1000h
674.180/1327.09.2013Javna nabavka male vrednosti usluga-advokatske usluge07.10.2013
do 1200h
675.18/13-S13.09.2013Javna nabavka velike vrednosti dobara-Specijalizovani softver sa pet licenci za sistem daljinskog nadzora i upravljanja crpnim stanicama i Windows terminal server u otvorenom postupku14.10.2013
do 1200h
676.17/13-S27.08.2013Javna nabavka velike vrednosti usluga u oblasti vodoprivrede-usluga izrade tehničke dokumentacije za građenje, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju mreže objekata vodovoda i kanalizacije u prvoj fazi kvalifikacionog postupka01.11.2016
do 1200h
677.15/13-S22.08.2013Javna nabavka velike vrednosti dobara-nabavka elektromašinske opreme na izvorištu ,,Ratno ostrvo,, sa ugradnjom u otvorenom postupku23.09.2013
do 1200h
678.16/13-S05.08.2013Usluga nadzora20.08.2013
do 1200h
679.178/1329.07.2013javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka i ugradnja mernih posuda na uredjajima za baždarenje vodomera sa uslugom njihovog projektovanja, izrade, montaže i puštanja u rad.13.08.2013
do 1200h
680.14/13-S23.07.2013Javna nabavka velike vrednosti dobara-nabavka rezervnih delova za vodomere tip Insa u otvorenom postupku22.08.2013
do 1200h
681.13/13-S19.07.2013Izvođenje radova na sanaciji bunara utiskivanjem drenova na BHD bunarima na izvorištu ,,Petrovaradinska ada,,-jedan bunar BHD-5 sa nabavkom i ugradnjom materijala u otvorenom postupku javne nabavke velike vrednosti 13/13-S19.08.2013
do 1200h
682.12/13-S 20.06.2013Javna nabavka velike vrednosti usluge - usluge osiguranja imovine, vozila, lica i druga osiguranja u otvorenom postupku javne nabavke velike vrednosti broj 12/13-S 22.07.2013
do 1200h
683.11/13-S 12.06.2013Javna nabavka velike vrednosti dobara - goriva u otvorenom postupku javne nabavke velike vrednosti broj 11/13-S 12.07.2013
do 1200h
684.10/13-S 05.06.2013Javna nabavka velike vrednosti vodomera i rezervnih delova za vodomere u otvorenom postupku po partijama broj 10/13-S 08.07.2013
do 1200h
685.28.05.2013Izvođenje radova u oblasti vodoprivrede i to građenja, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije mreže i objekata vodovoda i kanalizacije-
686.28.05.2013Izvođenje radova u oblasti vodoprivrede i to građenja, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije bunara-
687.28.05.2013Za pružanje usluge u oblasti vodoprivrede i to usluge izrade tehničke dokumentacije za građenje, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju mreže i objekata vodovoda i kanalizacije-
688.19.04.2013Oglas o prodaji kućišta vodomera-