Direktor i nadzorni odbor
Direktor
1. Vršilac dužnosti direktora je Gvozden Perković dipl. pravnik , Imenovan je Rešenjem Skupštine Grada Novog Sada broj : 352-1/2016-899-I od 11.07.2016. godinePreuzmi
2. Radna biografija direktoraPreuzmi


Nadzorni odbor
1. Predsednica Nadzornog odbora je Tijana Sanal dipl. pravnikPreuzmi
2. Član Nadzornog odbora imenovan od strane strane skupštine Grada je Željko Kačavenda – dipl. geograf- turizmolog Preuzmi
3. Član nadzornog odbora iz reda zaposlenih je Danijela Musulin Beriša - inženjer investicionog menadžmenta Preuzmi