Obrasci i sertifikati
Obrasci
1. Zahtev za pražnjenje septičke jamePreuzmi
2. Zahtev za overavanje vodomeraPreuzmi
3. Zahtev za laboratorijsko ispitivanje vodePreuzmi
4. Prigovor žalba korisnikaPreuzmi
5. Procedura rešavanja žalbiPreuzmi
6. Cenovnik usluga prema trećim licimaPreuzmi
7. Rešenje o ovlašćenju za overavanje vodomera za hladnu voduPreuzmi
8. Politika integrisanog menadžment sistemaPreuzmi


Sertifikati
1. Sertifikat o akreditaciji Sektora "Kontrole kvaliteta" i Službe "Baždarenje i overavanje vodomera"Preuzmi
2. Sertifikat o primeni sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima Standarda SRPS ISO 9001:2015Preuzmi
3. Sertifikat o primeni Sistema upravljanja zaštitom životne sredine u skaldu sa zahtevima standarda SRPS ISO 14001:20015Preuzmi
4. Sertifikat o primeni Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu u skaldu sa zahtevima standarda SRPS OHSAS 18001:2008Preuzmi
5. Sertifikat o primeni HACCP Sistema u skaldu sa zahtevima Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, REV.4 (2003).Preuzmi